Tėvystės reikšmės XX a. pirmosios pusės lietuvių modernistinėje novelistikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tėvystės reikšmės XX a. pirmosios pusės lietuvių modernistinėje novelistikoje
Alternative Title:
Significance of fatherhood in Lithuanian modern novella of the first half of the 20th century
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2020, 103, p. 89-99
Keywords:
LT
Levinas; Epšteinas; Tėvystė; Kitas; Impresionizmas; Komedija.
EN
Levinas; Epstein; Fatherhood; Other; Impressionism; Comedy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje remiantis fenomenologine skaitymo prieiga, Emmanuelio Levino ir Michailo Epšteino tėvystės samprata analizuojama, koks tėvystės santykis atsiskleidžia XX a. pirmosios pusės modernistinėje lietuvių novelistikoje. Nagrinėjamai straipsnio temai ypač pravarti fenomenologinė Levino tėvystės kaip santykio su kitu, su svetimu / nepažįstamu samprata, įeinanti į žmonių santykių patirties lauką ir nesanti žmogaus apriorinė duotybė, tad gali būti ir nebiologinio pavidalo – tai tarpasmeninis dvasinių ir vertybinių saitų kūrimas, neįmanomas be žmogiškosios egzistencijos bendrabūvio pamato – atsakomybės / artimo meilės. Straipsnyje nagrinėjamos XX a. pirmosios pusės lietuvių modernizmo (Ignas Šeinius, Juozas Grušas, Antanas Vaičiulaitis, Jurgis Savickis) novelės, kuriose pasakojama tėvo ar sūnaus vardu ir veikia du pagrindiniai pasakojamosios istorijos veikėjai. Daroma išvada, jog minėtu laikotarpiu modernistinėje lietuvių novelistikoje reiškiasi įvairialypiai tėvystės santykio variantai, saistomi skirtingų pasakojimo būdų ir stilistinės įvairovės. [Iš leidinio]

ENThe paper is based on a phenomenological approach to and a conception of fatherhood introduced by Emmanuel Levinas and Mikhail Epstein. The focus of the paper is an analysis of the nature of fatherhood that might be observed in the Lithuanian modern novella of the first half of the 20th century rather than just an individual fictional character. Levinas’s conception of fatherhood as the relation with the other, the strange / unfamiliar which enters the field of common human experiences is of special importance in the article. According to Levinas, fatherhood is not given a priori. Hence, it may not be of a biological nature. It is a creation of interpersonal spiritual and valuable links which are impossible without the foundation of the common human existence, namely, responsibility and love for the dear ones. The paper deals with the Lithuanian modern novella of the 20th century: works by Ignas Šeinius, Juozas Grušas, Antanas Vaičiulaitis, Jurgis Savickis. These authors speak either in the voice of the father or the son and where two main characters of the narrative appear. The conclusion is that various types of fatherhood emerge in the Lithuanian modern novella. The type illustrated in different ways of narration and stylistic variety. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87059
Updated:
2020-08-21 15:47:34
Metrics:
Views: 27    Downloads: 3
Export: