Elementy chrześcijańskiej tradycji poetyckiej w utworach religijnych Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Elementy chrześcijańskiej tradycji poetyckiej w utworach religijnych Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
Alternative Title:
Elements of Christian poetic tradition in religious works of M.K. Sarbievijus
In the Journal:
Terminus. 2006, r. 8, z. 1, p. 43-61
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Ikonografija / Iconography; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Panegirika / Panegyric.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje interpretuojami keli svarbiausi jėzuito M. K. Sarbievijaus (Matthias Casimirus Sarbievius, 1595–1640), vieno iš žymiausių XVII a. lyrikų, rašiusio lotyniškai, kūriniai. Vienas įdomiausių šio autoriaus kūrinių – religinės odės. Jose daugialypis intelektualinis tekstų žaidimas parašytas senosiomis krikščioniškomis tradicijomis. II 11 ir II 14 odės pasirinktos kaip tokios kompozicijos pavyzdžiai. Jaučiamos sąsajos su Biblija, viduramžių giesmėmis, viduramžių teologų kūriniais ir XVI a. Europos lyrika. Viskas Sarbievijaus odėse paslėpta po Horacijaus epochos tradicijos klodais, iš jų autoriaus kūriniuose būdingiausias ikonografinis loci communes tipas.Reikšminiai žodžiai: Krikščioniškoji tradicija; Odės; Ikonografiškas; Viduramžių teologija; Christian tradition; Ode; Iconographic; Medieval theology.

ENThe article interprets a number of most important works of Jesuit M. K. Sarbievijus (Matthias Casimirus Sarbievius, 1595–1640), one of the most famous XVII c. lyrical poets, who wrote in Latin. One of the most interesting works of this author is a religious ode. The work reveals a multifaceted intellectual play of texts written in old Christian traditions. II 11 and II 14 odes were chosen as examples of such composition. One can notice parallels with the Bible, Middle Age psalms, writings of Middle Age theologists and XVI c. European lyric poetry. In Sarbievijus odes, everything is hidden under layers of Horatius period traditions; of those, Sarbievijus most frequently employs iconographic loci communes type.

ISSN:
2084-3844
Related Publications:
Tepaliks kiekvienas šlovę po savęs… : Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poetikos ir poezijos recepcija XVII - XVIII amžiaus LDK jėzuitų edukacijos sistemoje / Živilė Nedzinskaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. 283 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8692
Updated:
2013-04-28 16:49:00
Metrics:
Views: 18
Export: