Feministinė literatūros kritika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Feministinė literatūros kritika
In the Book:
XX amžiaus literatūros teorijos / sudarytoja Aušra Jurgutienė. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. P. 160-183
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas pristatyti feministinės literatūros kritikos istoriją. Straipsnio pradžioje autorė supažindina su feminizmo istorija ir išskiria liberalųjį, radikalųjį ir postmodernųjį feminizmą, paaiškina kai kuriuos terminus ir jų vertimo į lietuvių kalbą sunkumus (gender, écriture feminine). Toliau apžvelgiamos feministinės kritikos užuomazgos (Virginia Woolf, Simone de Beauvoir), tolesnis suklestėjimas veikiant „antrosios bangos“ feminizmui ir aiškinamas nusistovėjęs šio metodo skirstymas į anglosaksiškąjį ir prancūziškąjį. Šių skirtumų iliustracijai autorė pasirenka prancūziškojo psichoanalitinio feminizmo simpatikės Toril Moi požiūrį į Elaine Showalter studiją A Literatute of Their Own ( 1977), išsakytą studijoje Sexual/Textual Politics (1985). Aptariama Showalter hipotezė apie bet kurioje literatūroje išskiriamas feminine, feminist ir female fazes, taip pat jos sukurta gynocritics koncepcija. Autorė trumpai apibūdina lesbiečių ir gėjų kritikos (šios kritikos lietuviškos tradicijos nėra) panašumus ir skirtumus su feministine kritika, ir baigdama pristato lietuvišką feministinę kritiką, kuri pradėjo formuotis išeivijoje Šiaurės Amerikoje 9-ojo XX a. dešimtmečio pradžioje, o po 1990 m. išpopuliarėjo ir Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENThe article aims to introduce the history and most important theoretical provisions of feminist literary criticism to students of humanitarian disciplines; the article is of general nature and is educational in its scope. At the beginning of the article, the author introduces readers to the history of feminism, she distinguishes liberal, radical, and postmodern strands of feminism, explains certain terms and difficulties related to their translation into Lithuanian (gender, écriture feminine). Next, the author reviews incipient feminist criticisms (Virginia Woolf, Simone de Beauvoir), its further blossoming under the influence of the “second wave” feminism; she explains the established practice of distinguishing Anglo-Saxon and French branches of this theoretical approach. To illustrate the differences, the author has chosen the attitude of Toril Moi, a representative of French psychoanalytical feminism, towards Elaine Showalter’s study A Literature of Their Own (1977), published in the collection Sexual/Textual Politics (1985). The author discusses Showalter’s hypothesis about feminine, feminist and female stages that are detectable in any literature, also the concept of gynocritics created by her. The author shortly defines similarities and differences between lesbian and gay and feminist criticisms. In conclusion, the author introduced Lithuanian feminist criticism, which began to emerge in exile in the North America at the beginning of the 1980s, and after 1990 became popular in Lithuania.

ISBN:
9955201258
Related Publications:
Moteris šiuolaikiniuose folkloriniuose lietuvių tostuose / Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė. Lyčių studijos ir tyrimai. 2009, 7, p. 92-100.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8691
Updated:
2021-02-18 13:09:09
Metrics:
Views: 200    Downloads: 70
Export: