Sinestezinio menų saito virsmai estetiniu požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sinestezinio menų saito virsmai estetiniu požiūriu
Alternative Title:
Changes of arts synaesthetic bind from aesthetic viewpoint
In the Book:
Estetikos ir meno filosofijos transformacijos / sudarytojas Antanas Andrijauskas. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005. P. 138-171. (Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai; 1)
Keywords:
LT
Estetika / Aesthetics; Medijos / Media; Simbolizmas / Symbolism.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis skirtas aptarti vis didesnio dėmesio dabartinėje estetikoje susilaukiančiam sinestezijos reiškiniui. Plačiausiai nagrinėjama įvairūs istoriniai ir teoriniai sinestezijos raiškos aspektai, įtakingiausių sinestezinės estetikos idėjų sklaida pastarųjų dviejų šimtmečių Vakarų estetinės minties ir meno istorijoje, aptariamas sinestezijos suvokimas romantinės, neoromantinės (ypač simbolistinės), modernistinės ir postmodernistinės estetikos kryptyse bei meno sąjūdžiuose, išryškinami sinestezijos funkcijų skirtumai ir panašumai, brėžiamos naujos sinestezinės kūrybos perspektyvos. Retrospektyviai žvelgiant į pastarųjų dviejų šimtmečių Vakarų estetinės minties ir meno istoriją susidaro įspūdis, kad sinestezija nuo pat pirmųjų istorinių užuominų laikoma tarsi vienijančia talpa, kosminės sąrangos principu ar „kultūriniu idealu" (pasak M. M. McLuckhano), kuriame renesansinio lūžio atskirti menai bei juos aktualizuojantys pojūčiai vėl suslūgtų nedalomoje vienovėje. [Iš straipsnio, p. 138]Reikšminiai žodžiai: Estetika; Medijų estetika; Menų sąveika; Simbolizmo estetika; Sinestezija; Aesthetics; Interaction of the arts; Interplay; Media aesthetics; Symbolism aesthetics; Synaesthesia.

ENPhenomenon of synaesthesis is discussing at this article revealing its role as a particular cultural ideal reviewing it from Wagner Gesamtkunstwerk to contemporary multisensorial media. Many approaches are invoked to discuss synaesthesis as a principle of arts synthesis during the X1X-XX centuries. Peculiarities of synaesthetic perception are highlighting from viewpoint of romantic, neoromantic, modernistic and postmodernistic aesthetics. [From the publication]

ISSN:
1822-3192
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86888
Updated:
2022-07-06 10:49:58
Metrics:
Views: 18
Export: