Mėgavimasis daiktais ir daiktų estetika tradicinėje Kinijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mėgavimasis daiktais ir daiktų estetika tradicinėje Kinijoje
Alternative Title:
Taking pleasure of things and aesthetics of things in traditional China
In the Book:
Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų sąveika / sudarytojas ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008. P. 435-453. (Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai; 4)
Keywords:
LT
Daiktas; Daiktų estetika; Daoizmas; Intelektualas literatas; Konfucianizmas; Rafinuotumas; Situatyvumas; Skonis; Vulgarumas.
EN
Aesthetics of things; Confucianism; Daoism; Intellectual literate; Intellectual writer; Pleasure; Refinement; Situationality; Taste; Thing; Vulgarity.
Summary / Abstract:

LTKinų daiktų, arba kasdienybės, estetika yra sinologijoje bene mažiausiai tyrinėta tradicinės kinų estetikos sritis (palyginti su tapybos, literatūros ar net muzikos estetika), nors būtent kiniški daiktai tapo vienais pirmųjų Kinijos kultūros fenomenų, „užkabinusių“ europiečių vaizduotę ir užkariavusių jų kultūrą XVIII a. Todėl šio straipsnio tikslas - nurodyti ir aptarti esminius daiktų estetiką formavusius veiksnius tradicinėje Kinijoje, apžvelgti svarbiausius jos istorinės raidos momentus ir plačiau panagrinėti ryškiausius vėlyvosios imperinės Kinijos (XVI-XVII a.) daiktų estetikai skirtus veikalus bei atskiras jos idėjas. Nagrinėjama klasikinio daoizmo ir konfucianizmo požiūris į daiktus, jų ontologinio ir estetinio santykio traktavimas, intelektualo - literato rafinuotumo idealai. Daiktų estetikos tekstų ir idėjų analizei pasirinkti žymiausi Siaurės Song intelektualai estetai Ouyang Xiu ir Su Shi (Su Dongpo), taip pat Ming dinastijos estetų Wen Zhenhengo, Yuan Zhonglango ir Dong Yue veikalų fragmentai. [Iš leidinio]

ENThe aesthetics of things can be considered as still the least investigated sphere among other fields of Chinese aesthetics (that of painting, literature or music) in Western sinology, in spite of the fact that Chinese things were nearly the most important phenomenon of Chinese culture which have attracted Western imagination in XVIIIth century. The aim of the article is to discuss the main inteletual and cultural factors which had impact on the formation of aesthetics of things in traditional Chinese culture, to examine its historical development, concentrating our analysis in particular on the most important writings and ideas about things from Northern Song and late imperial China (XVI-XVII century) period, namely, those of Ouyang Xiu, Su Dongpo (Su Shi), Wen Zhenheng, Yuan Zhonglang, Dong Yue. [From the publication]

ISSN:
1822-3192
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86859
Updated:
2022-07-06 10:49:47
Metrics:
Views: 10
Export: