Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų sąveika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų sąveika
Alternative Title:
Interactions of problem fields of aesthetics and art philosophy
Editors:
Andrijauskas, Antanas, sudarymas, redaktorius [com, edt]
Publication Data:
Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008.
Pages:
543 p
Series:
Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai; 4
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — TEORINĖS IR METODOLOGINĖS ESTETIKOS, MENO FILOSOFIJOS PROBLEMOS: Antanas Andrijauskas. Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų sąveika — Algis Mickūnas. Estetika kaip pasaulio sąmoningumo transformacija — Algirdas Gaižutis. Meno virsmai ir žiūros pedagogika — Žibartas Jackūnas. Prasmės principas ir jo taikymo estetikoje perspektyvos — Viktor Byčkov, Natalija Mankovskaja. Virtualistika kaip nauja XXI amžiaus estetikos sritis — Jolita Januškevičiūtė. Postmedijos estetika ir probleminiai pasakojimo, vaizdingumo, technologijos laukai — Stasys Mostauskis. Tikrumo problema šizofrenijos ir meninės kūrybos santykių peripetijose — Kęstutis Šapoka. Tradicinės etikos sampratos transformacijos dailės terapijos ir psichoterapijos diskursuose — Agnė Narušytė. Nuobodulio estetika ir XX amžiaus antrosios pusės meno metamorfozės — IŠ ESTETIKOS, MENO FILOSOFIJOS IR MENOTYROS IDĖJŲ ISTORIJOS: Donald Preziosi. Meno istorijos permąstymas — Michael Greenhalg, Paul Duro. Esmingoji meno istorija — Aivaras Stepukonis. Naujų dailėtyros teminių ir metodinių galimybių įsisavinimas ir plėtojimas pirmoje XX amžiaus pusėje — Daniel Arasse. Sraigės žvilgsnis: regimybė ar pasaulio vaizdas? — Auksė Kapočiūtė. Meno formų difuzija ir komparatyvistinės menotyros transformacijos — Odeta Žukauskienė. Henri Focillono menotyros mokykla: viduramžių meno virsmas — Žilvine Gaižutytė-Filipavičienė. Modernusis ikonoklazmas ir vandalizmas meno sociologijos požiūriu —IŠ LIETUVOS ESTETIKOS, MENO FILOSOFIJOS IR MENO ISTORIJOS: Pille Veljataga. Estetinė lietuvių mintis ketvirtame XX amžiaus dešimtmetyje: šiuolaikinio meno keliai — Rūta Marija Vabalaitė. Meno pokyčių vertinimai tarpukario Lietuvos estetikoje — Laima Petrusevičiūtė. Melancholija ir saulė: Čiurlionio ir Muncho estetinių požiūrių ir meninės kūrybos komparatyvistinės analizės prolegomena! — Jūratė Landsbergytė. Vargoniškoji begalybės dimensija Čiurlionio ir Bacevičiaus kūryboje — Ilona Murauskaitė. Lietuvos žydo pasaulėjauta Chaimo Gradės prozoje (Novelės Neila ir Baltoji skarelė) — KOMPARATYVISTINĖ IR RYTŲ ESTETIKA, MENO FILOSOFIJA IR MENOTYRA: Hidemichi Tanaka. Peizažinės erdvės teorijos Rytuose ir Vakaruose — Algis Uždavinys. Sufizmo estetikos ypatumai ir islamiškojo meno interpretacijos problema — Loreta Poškaitė. Mėgavimasis daiktais ir daiktų estetika tradicinėje Kinijoje — Agnieška Juzefovič. Daoistinės tuštumos raiška ir transformacijos kinų peizažinės tapybos estetikoje: istoriografinis požiūris — Daiva Tamošaitytė. Indijos kultūrinio renesanso atšvaitai Sri Aurobindo poetikoje: kai kurie aspektai — Vilma Gradinskaitė. Žydų pasaulietinės dailės sampratos — IŠ ESTETIKOS, MENO FILOSOFIJOS IR MENOTYROS PALIKIMO: Andre Malraux. Jsivaizduojamasis muziejus (III skyrius) — Asmenvardžių rodyklė — Reziumė užsienio kalbomis — Apie autorius — Turinys prancūzų kalba — Turinys anglų kalba — Turinys rusų kalba.
Keywords:
LT
Estetika; Lietuvos estetika; Menas; Meno filosofija; Probleminių laukų sąveika; Refleksija.
EN
Aesthetics; Art; Art philosophy; Interactions of problem fields; Lithuanian aesthetics; Philosophy of art; Reflection.
Summary / Abstract:

LTKetvirtoje serijos Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai tome, kurj parengė Kultūros, filosofijos ir meno instituto Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius ir Lietuvos estetikų asociacija, daugiausia dėmesio skiriama dabartinės estetikos ir meno filosofijos naujų probleminių tyrinėjimo laukų atsiradimui. Knyga tiesiogiai siejasi su dabartinės humanistikos aktualijomis. Joje, pasitelkiant naujausius humanitarinių mokslų pasiekimus, išsamiai ir įvairiapusiškai aptariami įvairūs dabartinės estetikos, meno filosofijos, meno istorijos, meno sociologijos, meno psichologijos, pedagogikos ir kitų disciplinų bei subdisciplinų probleminių laukų sąveikos procesai. Knyga užpildo per pastarąjį dešimtmetį Lietuvos humanistikoje susidariusias spragas. Jos adresatas yra dvejopas: profesionalioji akademinė auditorija, studentai, dėstytojai, mokytojai, vyresniųjų klasių mokiniai ir visuomeninė aplinka, kūrybinė inteligentija. Knygos medžiagą gali naudoti edukaciniais tikslais ir visos aukštosios ir aukštesniosios mokyklos, kuriose skaitomi estetikos, menotyros, meno istorijos, kultūrologijos ir kiti kursai. [Anotacija knygoje]

Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86836
Updated:
2022-07-04 09:46:03
Metrics:
Views: 33
Export: