Prasmės principas ir jo taikymo estetikoje perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prasmės principas ir jo taikymo estetikoje perspektyvos
Alternative Title:
Semantic approach and the perspectives of its application in aesthetics
In the Book:
Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų sąveika / sudarytojas ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008. P. 90-100. (Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai; 4)
Keywords:
LT
Estetika; Interpretacija; Patirtis; Patyrimas; Prasmė; Semantika.
EN
Aesthetics; Experience; Interpretation; Meaning; Reality; Semantic approach; Semantics.
Summary / Abstract:

LTApmąstant šiuolaikinės teorinės kultūros būklę, ypač įvairių humanitarinių tyrimų sričių, jų ir estetikos raidos ypatybes, klostosi nuojauta, kad ne visada deramas dėmesys teikiamas prasminiams ar semantiniams tiriamų reiškinių sampratos aspektams, nepakankamai išnaudojamos semantinės prieigos atveriamos euristinės galimybės. Todėl iškyla reikalas įvertinti vyraujančius svarbiausių problemų sprendimus šiuolaikinėje teorinėje estetikos mintyje, ypač analitinėje estetikoje, bei pasiūlyti racionalesnius jų aiškinimus, remiantis šiuolaikinėje teorinėje kultūroje, filosofinėje patirtyje tolydžio stiprėjančia mąstymo linkme, kurią būtų galima įvardyti kaip semantinę tikrovės ir jos aiškinimo sampratą ar semantinę kryptį. Būtent semantinis tikrovės supratimo matmuo, prasmės veiksnys yra tas principas, kuris gali suteikti estetikos problemų interpretacijai savitą, ligi šiol estetikos tyrimuose nepakankamai plėtotą perspektyvą. Siekiant užsibrėžto tikslo reikia: 1) išryškinti teorinius semantinio požiūrio į tikrovę ir jos supratimą pagrindus; 2) nustatyti iš šio požiūrio kylančius metodologinius reikalavimus, taikytinus kultūros reiškinių, tarp jų ir estetinių, tyrimui; 3) atskleisti analitinės estetikos bei kai kurių kitų šiuolaikinės estetikos krypčių trūkumus, kurie išryškėja jų teikiamus problemų sprendimus vertinant semantinės tikrovės sampratos požiūriu; 4) pateikti estetiškumo, meno kūrinio ir jo interpretacijos bei kai kurių kitų estetikos problemų aiškinimą, grindžiamą semantiniam požiūriui būdingais racionalaus tikrovės supratimo principais. [Iš straipsnio, p. 90]

ENA semantic approach to reality and its understanding as well as its possible applications in aesthetics are examined in the article. The processes of interpretation and experience are in the focus of attention. The article provides main principles characteristic of semantic approach to reality. It also describes the semantic guidelines on the basis of which an investigation of many aesthetic problems should be grounded. [From the publication]

ISSN:
1822-3192
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86842
Updated:
2022-07-06 10:49:45
Metrics:
Views: 4
Export: