Meno virsmai ir žiūros pedagogika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Meno virsmai ir žiūros pedagogika
Alternative Title:
Art transformations and visual pedagogy
In the Book:
Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų sąveika / sudarytojas ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008. P. 75-89. (Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai; 4)
Keywords:
LT
Estetika; Estetinis ugdymas; Meninis ugdymas; Meno filosofija; Meno istorija; Meno pažinimas; Meno psichologija; Meno suvokimas; Meno virsmai; Pedagogika; Vaizdo kultūra; Žiūros; Žiūros pedagogika.
EN
Aesthetics; Aethetic education; Art philosophy; Art psychology; Art transformations; Artistic education; History of art; Knowledge of art; Pedagogy of viewing; Pedagogy of visuality; Perception of art; Philosophy of art; Psychology of art; Transfrmations of art; Visual culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas aptarti meno filosofijos, estetikos, meno psichologijos ir pedagogikos probleminių laukų sandūroje kylantiems sudėtingiems klausimams. Jame kompleksiškai nagrinėjama meno virsmų sąveika su žiūros pedagogika, taip pat trys grožio, meno ir kitų estetinių vertybių sklaidos sritys - gamtos grožis, natūralusis (žmogaus) grožis, neatsiejamas nuo dorovinio jo elgesio, ir kūrybos (taip pat meno grožis) tobulumas. Siame straipsnyje trūksta vietos ir galimybių šias sritis aptarti išsamiai. Jau gyvuoja netgi savotiška šios srities estetikos, meno filosofijos ir kitų menotyros disciplinų „industrija“. Mes labiau laikysimės teorinių - pirmiausia meno filosofijos - samprotavimų krypties, nes lašas teorijos dar niekam nepakenkė. Net ir skaitančiam tik enciklopedinio pobūdžio leidinius. Daugiausia dėmesio sutelksime į tris mus dominančių problemų požiūriu itin svarbius klausimus: vizualiųjų menų (tapybos, grafikos, skulptūros) formų atsiradimą, jų savitumą, ryšį su kitomis kultūros lytimis, įvairius jų suvokimo, žiūros, arba akies pedagogikos, aspektus. [Iš leidinio]

ENThe present article is dedicated to discussing a set of complex issues disclosing in a transitory collision of art philosophy, aesthetics, art psychology and pedagogy related problematical fields. It contains a complex analysis of the interrelation between art transformations and visual pedagogy as well as analyses three fields related to spreading of beauty, arts and other aesthetical values: beauty of the nature, natural (human) beauty, which is inseparable from human moral conduct, and creative perfection (including beauty of art). The present article lacks space to convey a comprehensive consideration of the aforementioned fields. Even a certain “industry” has developed in this field, linked with related aesthetics, art philosophy and other disciplines of art criticism. In this article, the author is primarily inclined to theoretical discussions on art philosophy, as a little theory has never yet imposed any harm on anyone, even those who read solely encyclopaedia-type publications. Much attention is paid to three issues that are of high importance regarding the problems we are interested in: development of different forms of visual arts (painting, graphics, sculpture), their unique features, relationships with other forms of culture, as well as different aspects of understanding them and visual or eye pedagogy. [From the publication]

ISSN:
1822-3192
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86841
Updated:
2022-07-06 10:49:45
Metrics:
Views: 6
Export: