Šv. Kazimierui skirtos lietuviškos giesmės XVII-XIX a.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šv. Kazimierui skirtos lietuviškos giesmės XVII-XIX a
Alternative Title:
  • Lithuanian hymns in honour of St Casimir, 17th–19th centuries
  • 17th-19th century Lithuanian hymns dedicated to St. Casimir
In the Book:
Keywords:
LT
19 amžius; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals.
Summary / Abstract:

LTXVII–XIX a. giesmynuose buvo paskelbtos dvi giesmės, skirtos šv. Kazimierui. Pirmąją giesmę „Kazimierai žinom gerai“ iš lotynų kalbos išvertė Saliamonas Slavočinskis ir išspausdino savo 1646 m. giesmyne „Giesmės tikėjimui katolickam priderančios“. Ši giesmė XVII–XVIII a. buvo spausdinama visuose to meto pagrindinio lietuviško giesmyno „Balsas širdies“ leidimuose. Antroji giesmė „O Dieve, tau šlovė ant amžių garbingas šventuose“, manoma, buvo sukurta Simono Jakštavičiaus, pirmą kartą paskelbta po 1775 m. jo knygoje „Novena švento Antano“, 1801 m. įtraukta į „Balso širdies“ giesmyną. Abi šv. Kazimierui skirtos giesmės XIX a. buvo spausdinamos visuose lietuviškuose giesmynuose: Vincento Valmiko „Kantičkose žemaitiškose“, „Šventose giesmėse“, Motiejaus Valančiaus „Kantičkose“ etc. Per šį netrumpą laikotarpį abi giesmės patyrė įvairių, nors ne itin gausių, redakcinių taisymų, strofikos pakitimų, teksto pildymų ar trumpinimų. Slavočinskio ir Jakštavičiaus giesmėse, nors jos yra gana skirtingos, kaip ir kitose šventiesiems skirtose giesmėse, akcentuojami šventojo gyvenimo būdas, jo bruožai ir savybės, prašoma užtarimo, palaikymo siekiant skaistaus bei iš jo kylančio amžinojo gyvenimo. Straipsnyje pagrindinis dėmesys telkiamas ties šv. Kazimierui skirtų giesmių istorija, giesmių teksto istorija, teksto pakitimams atskiruose giesmynų leidimuose. Atkreipiamas dėmesys į kitas lenkiškas ir lietuviškas giesmes, kuriose minimas šv. Kazimieras. Taip pat svarstomas šv. Kazimierui skirtų giesmių negausumo lietuviškuose giesmynuose klausimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Giesmynai; Himnodija; Topai.

ENIn Lithuanian hymnals of the 17th–19th centuries there were two hymns in honour of St Casimir. The first hymn, Casimir, we know you well! was translated from Latin by Saliamonas Slavočinskis and published in his 1646 hymnal Giesmės tikėjimui katolickam priderančios (Hymns suitable for the Catholic faith). In the 17th–18th centuries this hymn was included in all the editions of the principal Lithuanian hymnal of the time, Balsas širdies (Voice from the heart). A second hymn, O Dieve, tau šlovė ant amžių garbingas šventuose (O God, we praise thee eternally, honoured among the saints), thought to have been composed by Simonas Jakštavičius, was first published some time after 1775 in his book Novena švento Antano (Novena of St Anthony), and in 1801 it was included in the Balsas širdies (Voice from the heart) hymnal. Both hymns in honour of St Casimir were published in all Lithuanian hymnals of the 19th century: Vincentas Valmikas’ Kantičkos žemaitiškos (Žemaitian Hymnal), Šventos giesmės (Sacred Hymns), Motiejus Valančius’ Kantičkos (Hymnal), etc. Over the 19th century both hymns underwent various slight ‘editorial’ modifications, changes of strophism, shortening or supplementing of the text. The hymns of Slavočinskis and Jakštavičius, although quite different, stress – as do other hymns dedicated to saints – the saint’s way of life, his nature and his personal qualities; their guidance and support is sought in the quest for a pure life and the resultant eternal salvation. The main focus of the article is on the history of hymns in honour of St Casimir and the changes that the texts underwent in the various editions of the hymnals. A look is taken at other Polish and Lithuanian hymns that mention St Casimir. The article also considers the issue of the general paucity of hymns in honour of St Casimir in Lithuanian hymnals.

ISBN:
9955415525
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8683
Updated:
2013-04-28 16:48:55
Metrics:
Views: 37
Export: