Lietuvos šaulių sąjungos vertinimas Klaipėdos krašto viešojoje erdvėje 1923–1926 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos šaulių sąjungos vertinimas Klaipėdos krašto viešojoje erdvėje 1923–1926 metais
Alternative Title:
Evaluation of the Lithuanian Riflemen’s Union in the public space of the Klaipėda region in 1923–1926
In the Journal:
Istorija [History]. 2019, Nr. 116, p. 4-29
Keywords:
LT
Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Lietuvos šaulių sąjunga; Periodinė spauda; Šauliai; „Klaipėdos garsas“; „Klaipėdos sargas“.
EN
Klaipeda region; Lithuanian Riflemen's Union; Lithuanian Riflemens Union; Periodicals; Riflemen.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas Lietuvos šaulių sąjungos klausimas Klaipėdos krašto viešojoje erdvėje 1923–1926 m., remiantis Šaulių sąjungos Klaipėdoje leista periodika „Klaipėdos sargas“ ir „Klaipėdos garsas“. Turinio kokybinė analizė atliekama išskiriant tris esminius probleminius klausimus: šaulių požiūris į krašto lietuviškumą, vokiškumą ir religiją. Lietuvos šaulių sąjunga buvo viena iš atraminių organizacijų, turėjusių vykdyti Lietuvos integracinę politiką Klaipėdos krašte, todėl minėtų aspektų analizavimas spaudoje leidžia atskleisti Šaulių sąjungos veiklos refleksijas ir suvokinius Klaipėdos krašto viešojoje erdvėje bei siekti identifikuoti sąjungos (ne)populiarumo tarp krašto gyventojų priežastis. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the issue of the Lithuanian Riflemen’s Union in the public space of the Klaipėda region in 1923–1926, based on the periodicals “Klaipėdos sargas” and “Klaipėdos garsas” published by the Riflemen’s Union in Klaipėda. Qualitative analysis of the content distinguishes three main problematic issues: the attitude of the riflemen towards the Lithuanianness of the country, Germanism and religion. The Lithuanian Riflemen’s Union was one of the key support organisations that had to implement Lithuania’s integration policy in the Klaipėda region, therefore the analysis of the above aspects in the press allows revealing of the Riflemen’s Union’s reflections and perceptions in the Klaipėda region’s public space. [From the publication]

DOI:
10.15823/istorija.2019.116.1
ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86784
Updated:
2020-10-20 06:21:26
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: