Lietuvos Brastos ir Drūkšių planai. Lietuvos Brastos ir Plungės graviūros

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Lietuvos Brastos ir Drūkšių planai. Lietuvos Brastos ir Plungės graviūros
Alternative Title:
Town plans of Brest-Litovsk and Drūkšiai. The prints of Brest-Litovsk and Plungė
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė; Kartografija; Miestų planai; Graviūros; Vaizdai; Lietuvos Brasta; Drūkšiai; Plungė
EN
Grand Duchy of Lithuania; Cartography; Town plans; Prints; Views; Brest Litovsk; Drūkšiai; Plungė
Summary / Abstract:

LTEriko Dahlbergho (1625-1703) braižytas Lietuvos Brastos (dab. Brestas, Baltarusija) miesto planas (il. nr. 13) ir Lietuvos Brastos apgulties graviūra (il. nr. II.14) atskleidžia įdomų istorinį faktą. Autorius pateikė labai tikslą Lietuvos Brastos miesto planą. Jame sužymėti miesto įtvirtinimai, kvartalai, gatvės, turgaus aikštė, visų konfesijų maldos namai. E. Dahlberghas priklausė artimiausiai Švedijos karaliaus Karolio X Gustavo aplinkai. Jis buvo karo inžinierius, fortifikacijų specialistas, turėjo general kvartirmeisterio laipsnį. Jo uždavinys buvo išžvalgyti puolamą miestą ar tvirtovę, padaryti jų pirminius brėžinius, surinkti visus duomenis apie įtvirtinimus, sudaryti jų apšaudymo irpuolimo planus. Užėmus pilį ar miestą, E. Dahlbergho vadovaujama komanda sudarydavo tikslius miesto ar pilies planus, pateikdavo projektus jiems atstatyti ir tobulinti1. Kaip buvo sukurtas miesto planas ir miesto apgulties graviūra? [...] [Iš straipsnio, p. 74]

ENThe town plan of Brest-Litovsk (present-day Brest, Belarus) by Erik Dahlbergh (1625-1703), (illustration II. 13), and the print of the siege of Brest-Litovsk, (illustration II. 14), portray an interesting historical fact. E. Dahlbergh drew a very exact plan of Brest- Litovsk. Fortifications, town districts, streets, market squares, and all houses of worship are all depicted in the plan. Dahlbergh was a member of the inner circle of Charles X Gustav, King of Sweden. He was a military engineer and an expert in fortifications, and had the rank of general quartermaster. His goal was to reconnoiter the city and its castle, to make superb sketches of the town, collect information about its fortifications, and to think of plans of how to bombard and attack the town. Dahlbergh's team would make such precise plans of the town and castle, that they would be able to reconstruct and perfect the city after it had been conquered'. How were the town plan and the print of the town's siege made? [...] [Extract, p. 74]

ISBN:
9986669553
Subject Area:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86772
Updated:
2020-08-07 23:04:28
Metrics:
Views: 8
Export: