Darnus vartojimas: ekologiška žemės ūkio produkcija ir jos vertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darnus vartojimas: ekologiška žemės ūkio produkcija ir jos vertinimas
Alternative Title:
Sustainable consumption: ecological agricultural production and evaluation of this production
In the Book:
Darnaus vystymosi problemos ir jų sprendimai Lietuvoje. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015. P. 288-304
Keywords:
LT
Darnus ekonomikos vystymasis; Tvarus konkurencingumas; Žemės ūkis; Darnus vartojimas.
EN
Sustainable economic development; Sustainable competitiveness; Farming; Sustainable consumption.
Summary / Abstract:

LTŠio tyrimo aktualumas grindžiamas tuo, kad ekologiškos žemės ūkio produkcijos vartojimas dažniausiai siejamas su visuomenės aktyvumu palaikant darnų vartojimą, todėl analizuojant minėtos produkcijos vartojimo bei vertinimo nuostatas galima nustatyti, ar pati tiriama visuomenė suvokia darnaus vartojimo svarbą. Darnaus vartojimo problematika labai plačiai analizuojama pasaulio mokslininkų darbuose, tačiau Lietuvoje, nors pati problematika ir yra tyrinėjama, daugelis sričių dar mažai analizuotos. Ši mokslinė problema skirtingais aspektais analizuojama daugelio mokslininkų, pavyzdžiui, Tahir, Caber, Moutinho, Herstein, (2011), Chean, Phau (2011), Michelleti, Stole (2004) ir kt. Lietuvoje ekologiškos žemės ūkio produkcijos vartojimas ir jos vertinimas iš vartotojo pozicijos taip pat analizuojamas, tačiau, kaip buvo minėta, fragmentiškai, daugiau dėmesio skiriant etiškam vartojimui, ekologiškai sąmoningai vartotojo elgsenai, tačiau ne darnaus vartojimo kontekstui. Šiuo tyrimu siekiama išanalizuoti ekologiškos žemės ūkio produkcijos vartojimo ir vertinimo aspektus darnaus vartojimo požiūriu. Teoriniame darnaus vystymosi kontekste šiame monografijos poskyryje konceptualizuojama darnaus vartojimo sąvoką, nagrinėjant tokio vartojimo esmę ir principus. Taip pat aptariami veiksniai, skatinantys darnų vartojimą renkantis ekologiškus produktus. Empirinio kiekybinio tyrimo duomenų pagrindu išanalizuotas vartotojų požiūris į ekologiškos žemės ūkio produkcijos vartojimą bei jos vertinimas. [Iš teksto, p. 288]

ENSustainable consumption theme is attracting increasing attention from researchers both in Lithuania and the world. But in Lithuania is still lack of empirical sustainable consumption studies. New governmental strategies of Sustainable development focuses on sustainable consumption management. So, sustainable consumption is very important for societies, markets, etc. sustainable consumption is not on day action, it’s like a lifelong process. How to manage this process? In many scientific studies was found, that sustainable consumption is possible only if the society begins to engage actively in support of sustainable consumption. One of the major factors that indicate how society is considered sustainable consumption are environmentally friendly agricultural production and consumption evaluation. This article aims to analyze the ecological agricultural production and consumption aspects of assessment in the context of sustainable consumption. In order to realize the target chapter analyzes the sustainable development, use in the context of sustainable development, operationalized the concept of sustainable consumption. The quantitative survey covering organic production and consumption of the output of Lithuania are presented also. The research data showed that Lithuanian consumers of ecological agricultural production is increasingly chosen, but this does not always produce the manufacturers and trust, as well as the lack of objective information about ecological agricultural production. Consumer’s values influences ecological agricultural production consumption. Production cost is estimated negative, so values can be seen one of the main determinants of consumption and production assessment. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86727
Updated:
2022-01-05 17:23:02
Metrics:
Views: 16
Export: