Profesoriaus Eugenijaus Palskio mokslinės ir pedagoginės veiklos įtaka kriminalistikos plėtrai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesoriaus Eugenijaus Palskio mokslinės ir pedagoginės veiklos įtaka kriminalistikos plėtrai Lietuvoje
Alternative Title:
Influence of scientific and pedagogical activities of Prof. Eugenijus Palskys to criminalistics development in Lithuania
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 75 (67), p. 58-68
Keywords:
LT
Kriminalistika; Mokslas; Studijos.
EN
Criminalistics; Science; Studies.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjama vieno žymiausių Lietuvos kriminalistikos ir baudžiamojo proceso specialistų Eugenijaus Palskio mokslinė ir pedagoginė veikla ir jo darbų įtaka kriminalistikos plėtrai Lietuvoje. Autoriai trumpai apžvelgia prof. E. Palskio kelią į mokslą, mokslinių pažiūrų formavimąsi, mokslinius interesus kriminalistikoje, pateikia jo disertacijos „Daiktinių įrodymų fiksavimas (metodologinės, procesinės ir kriminalistinės problemos)“ pagrindines mintis ir tezes. Trumpai apžvelgiant profesoriaus tyrimus kriminalistikos istorijos, kriminalistikos technikos srityje, bandyta atskleisti jo įtaką kriminalistikos mokslo plėtrai Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENThis article analyses the pedagogical and scientific activities of Professor Eugenijus Palskys, one of the most famous Lithuanian specialists in criminology and criminal procedure, and the influence of his work on the development of criminology in Lithuania. The article shows the influence of his work on subsequent developments in criminology. The analysis and assessment of particular works by the professor and the influence of these works on the development of criminology are the main topics of this paper. The article provides a brief overview of Prof. Palskys’ approach to science, the formation of his scientific views, and provides the main thoughts and theses of the dissertation ‘The fixing of material evidence (methodological, procedural and criminological problems). It also analyses his scientific interests in criminology. An attempt is made to reveal his influence on the development of criminological science in Lithuania by reviewing the professor’s research into the history of criminology and areas of technology.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Policijos spauda Lietuvoje 1920-1940 metais / Eugenijus Palskys. Jurisprudencija. 2000, Nr. 16 (8), p. 86-98.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/867
Updated:
2018-12-20 23:04:19
Metrics:
Views: 87    Downloads: 9
Export: