Policijos spauda Lietuvoje 1920-1940 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Policijos spauda Lietuvoje 1920-1940 metais
Alternative Title:
Police press in Lithuania in 1920-1940
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2000, Nr. 16 (8), p. 86-98
Keywords:
LT
Kova su nusikalstamumu; Lietuva 1920-1940; Policija; Policijos spauda; Spauda; Tarpukaris; Teisė; Įstatymai.
EN
Interwar period; Law; Lithuania 1920-1940; Police; Police press; Press; Prevention of crime.
Summary / Abstract:

LTPirmosiomis policijos kūrimosi dienomis į policiją atėję dirbti žmonės buvo menkai pasirengę policijos tarnybai. 1926 m. „Policija“ rašė, kad į policiją stojo kas norėjo ir buvo priimami, nes rinktis nebuvo iš ko. Ir geros valios bei gerų norų žmonės ne ką galėjo nuveikti, nes buvo nepatyrę, prastai išmanė policijos darbą, buvo menkai išsimokslinę ar net bemoksliai. Padėtis šiek tiek pagerėjo 1922–1923 m. įsteigus policijos mokyklas. Tačiau policijos tarnautojų, baigusių aukštąjį mokslą, autoriaus duomenimis, 1931 m. buvo tik 0,5 proc., 1934 m. – 2,0, 1937 m. – 3,6 proc. Aukštosios policijos mokyklos tarpukario Lietuvoje iš viso nebuvo. Todėl savo profesionalumą, kultūrinį ir intelektinį išprusimą policijos darbuotojai lavindavo tarnybos ir kitose vietose savišvietos, saviugdos bei savimokos būdais. Čia labai didelę reikšmę turėjo policijos spauda ir kitokia literatūra. Straipsnyje chronologine seka nušviečiama policijos spauda Lietuvoje 1920–1940 m., pateikiamas analitinis paskirų policijos leidinių ir kai kurių norminių aktų įvertinimas, aptariami kiti su policijos spauda glaudžiai susiję teisės leidiniai. Išsamus tokių šaltinių studijavimas turėjo neabejotiną postūmį bendram profesiniam ir kultūriniam policijos pareigūnų lygiui kelti, būtinoms policininko savybėms ugdyti. [Iš leidinio]

ENThe article points that after the formation of independent state of Lithuania there was almost no literature in Lithuanian language on police and law in general. However, in the third decade due to continuous strengthening of the State and the beginning of publishing of the periodicals ("Militia news", "Police") and other publications the lack of such literature was eliminated, the strong foundations for publishing literature on Police and law were laid. There were even more similar literature published in the fourth decade pre-war Lithuania, according to the author's research. The article outlines the police literature in chronological order. The analytical evaluation of certain publications and police textbooks (of 1925, 1926, 1933 editions) is presented. It is underlined in the article that the studies of outlined literature by police officers had a tremendous importance to the advancement of their professional qualification, cultural education and specific policemen skills development.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31780
Updated:
2018-12-20 22:52:14
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: