Uczestnictwo duchownych w sejmikach w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1569-1764

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Uczestnictwo duchownych w sejmikach w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1569-1764
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Valdovai; 17 amžius; 18 amžius; Rinkimai; Monarchs; Lithuanian XVII-XVIII c. history; Elections.
Keywords:
LT
17 amžius; 18 amžius; Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva; Lenkijos ir Lietuvos Valstybė; Lenkijos-Lietuvos unija); Rinkimai / Elections; Valdovai.
EN
Lithuanian XVII-XVIII c. history; Monarchs.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas dvasininkų dalyvavimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) seimeliuose 1569–1764 m. laikotarpiu. Lietuvos dvasininkai gana dažnai dalyvavo Vilniaus ir Žemaitijos seimeliuose, kartais net keletas dvasininkų. Pasitaikė ir dvasininkų pirmininkavimo seimelių sesijoms atvejų, kai pirmininkaujantis buvo žemesnio rango nei vyskupas ordinaras. Išimtimi laikytinas 1682 m. gruodžio 16–17 d. Žemaičių seimelis, kuriame be vyskupo Kazimiero Paco dar dalyvavo 4 kanauninkai. Masinis dvasininkų dalyvavimas Žemaitijos seimelyje užfiksuotas ir 1640 m. Dvasininkų dalyvavimas seimeliuose nebuvo nuolatinis. Jų dalyvavimo atvejai dažniausiai siejami su tam tikrų klausimų sprendimu. Be to, dvasininkų atvykimą kiti seimelio dalyviai laikė garbe. Sudėtinga yra nustatyti dvasininkų balsavimo tvarką seimeliuose. Įstatymai nedraudė dvasininkų išrinkti bajorų pasiuntiniais į Seimą. Trūksta duomenų, ar dvasininkai tapdavo pavieto bajorų pasiuntiniais į Seimą. Kartais vyskupai seimeliuose inicijuodavo aktyvius politinius debatus.Tai ypač ryšku XVII a. viduryje, kai siekta iš viešojo gyvenimo pašalinti kitaminčius (kalvinistus). Dvasininkai seimeliuose nevengdavo naudoti ir ekskomunikos priemonių, kai kildavo poreikis eliminuoti politinius oponentus ar užgniaužti skirtingas pažiūras. Tačiau dažniausiai dvasininkų dalyvavimas seimeliuose buvo taikus, jie susitelkdavo į Bažnyčiai svarbių klausimų svarstymus. Sunku vertinti, koks buvo dvasininkų dalyvavimo efektyvumas priimant sprendimus. Tai priklausė nuo laikotarpio, politinės situacijos ir bajorijos pozicijų.

Related Publications:
Parliamentarism of the Grand Duchy of Lithuania, the Fourteenth-Eighteenth centuries / Andrzej Rachuba. Przegląd Sejmowy. 2021, 6 (167), p. 43-83.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86652
Updated:
2022-01-02 18:34:41
Metrics:
Views: 9
Export: