Ilgalaikė Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtotės iki 2015 metų strategija - sudedamoji valstybės ilgalaikės raidos strategijos dalis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ilgalaikė Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtotės iki 2015 metų strategija - sudedamoji valstybės ilgalaikės raidos strategijos dalis
Source:
Ilgalaikė Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtotės iki 2015 metų strategija / sudarytojas Algimantas Liekis Vilnius: Personalinės įmonės "Lietuvos mokslas" redakcija, 2002. P. 6-15.
Keywords:
LT
Strategija; Šalies ūkis; Vizija; Misija; Strateginiai tikslai; Veiksmai; Priemonės
EN
Strategy; Country's economy; Vision; Mission; Strategic goals; Actions; Measures
Summary / Abstract:

LTDaugelio valstybių patirtis parodė, kad vien pasyvaus valstybės vaidmens ūkio gyvenime neužtenka. Siekiant kuo spartesnės ūkio plėtotės, Vyriausybės vaidmuo ūkyje turėtų būd aktyvus. Tai pažymėta ir Pasaulio banko viceprezidento Jochaneso Linno straipsnyje (Pasaulio banko leidinys „Transition“, 2001, Nr. 2), kuriame yra pabrėžtas naujas Pasaulio banko požiūris į valstybės valdymą. Daugelyje šalių šiandien vis labiau ryškėja blogas valstybės valdymas, pasireiškiantis iškreipta biudžetine politika, nereguliuojama bankų veikla, nepakankamai apibrėžta nuosavybės teise ir t.t. Tokia situacija naudinga tik nedidelių grupių interesams, o visuomenei tai brangiai kainuoja. Veiksmingam valstybės valdymui dažnai prieštarauja oligarchų valdžia, kurie materialiai suinteresuoti išsaugoti status quo, ir tokiu būdu priešinasi permainoms. Salys su skaidriomis ir efektyviomis valstybės institucijomis apibūdinamos: vis labiau augančiomis gyventojų pajamomis, didėjančiu nacionaliniu turtu ir ženkliais visuomenės pasiekimais; įtvirtinta demokratija ir konkurencija bei profesionalia ir nešališka valdžia; politine teisine sistema, kuri netarnauja grupių interesams; pilietine visuomene ir masinės informacijos priemonėmis, kurios stiprina vyriausybės atsakomybę. [Iš straipsnio, p. 6]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86402
Updated:
2020-07-22 19:15:17
Metrics:
Views: 5
Export: