Šventasis Karalaitis: religinės ir meninės vaizduotės pilnatis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šventasis Karalaitis: religinės ir meninės vaizduotės pilnatis
Keywords:
LT
Šv. Kazimieras; Šventieji; Šventųjų gerbimas; Šv. Kazimiero jubiliejiniai metai.
EN
St. Casimir; Saints; Veneration of saints; Jubilee year of St. Casimir.
Summary / Abstract:

LTKaralaitis Kazimieras (1458-1484), Katalikų Bažnyčios pripažintas šventuoju, popiežiaus Urbono VIII 1636 m. buvo paskelbtas Lietuvos Globėju, o Pijaus XII 1948 m. - viso pasaulio lietuvių jaunimo Globėju. Tvarios, ilgametės pamaldumo ir pilietinio sureikšminimo tradicijos dėka šv. Kazimiero atvaizdai, įvairūs kiti regimieji religinio tikėjimo bei istorinės atminties ženklai sudaro ypatingos svarbos kultūrinį sluoksnį. 2004 m. sukako keturi šimtai metų nuo pirmųjų šventojo garbei Vilniuje surengtų didžiųjų iškilmių - oficialios viešo gerbimo Lietuvoje pradžios. Šia proga paskelbtų Jubiliejinių metų programa tapo postūmiu atnaujinti istorines žinias ir religines patirtis, nuosekliai apžvelgti šv. Kazimiero kulto įkvėptą profesionaliąją bei liaudiškąją kūrybą. Lietuvos nacionalinis muziejus drauge su Vilniaus arkivyskupijos kurija surengė sukaktuvinę parodą "Šv. Kazimiero kultas ir ikonografija Lietuvoje". Peržiūrėta kone visa Lietuvoje esanti ar su Lietuva glaudžiai susijusi vizualioj i bei tekstinė medžiaga, bylojanti apie šventojo karalaičio gerbimą. Todėl parengtas leidinys gerokai pranoksta parodos apimtį. Juo siekiama pirmą kartą aprėpti šv. Kazimiero kulto ir atvaizdo raidos lietuviškąją visumą. [Iš teksto, p. 8]

ISBN:
9789955415916
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86301
Updated:
2020-07-16 20:06:27
Metrics:
Views: 27
Export: