Filologija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Filologija
Contents:
Lotynų kalba — Graikų kalba — Retorika — Antikos autorių leidyba — Lotyniškoji kūryba — Motiejus Kazimieras Sarbievijus.
Keywords:
LT
Vilniaus universitetas; Filologija Vilniaus universitete; Jezuitų universitetai.
EN
Vilnius University; Philology at Vilnius University; Jesuit universities.
Summary / Abstract:

LTVykdydami Bažnyčios Tridento susirinkimo (1545-1563) nutarimus, jėzuitai ėmėsi organizuoti Europoje švietimo sistemą, galinčią konkuruoti su protestantų mokyklomis. Tam jie pasirinko formalų humanistinį metodą, įteisintą jau Renesanso humanistų, skirtą mąstymo ir kalbos bei stiliaus įgūdžiams ugdyti. Šioje mokymo sistemoje, paprastai vadinamoje studia hurnanitatis arba tiesiog humaniora, pagrindinis dėmesys buvo skiriamas klasikinių kalbų - pirmiausia lotynų, taip pat graikų ir hebrajų mokymui, mažiau dėmesio skirta realiesiems mokslams - istorijai, geografijai, matematikai. Tipinį jėzuitų mokyklos, vadinamos kolegija, modelį sudarė trys gramatikos (infima, gramatika, sintaksė), poetikos ir retorikos klasės, taigi, iš viso penkeri filologinių studijų metai. Humanitarinių mokslų turinys, apimtis, dėstymo metodika buvo detaliai aptarta jėzuitų ordino "Mokymo nuostatuose" (Ratio studiorum, Roma, 1599). Itin daug dėmesio buvo skiriama skaitomų tekstų ir paskaitų kartojimui, mokymuisi atmintinai, rašinių nurodyta tema rašymui. Pažymėtina, jog lotynų kalbos mokoma ne tik iš vadovėlio, bet ir skaitant literatūros kūrinius. Didžiausias autoritetas mokantis klasikinės lotynų kalbos ir stiliaus buvo Ciceronas. Nuo pat pirmos gramatikos klasės skaitomi jo "Laiškai artimiesiems" kalbos, aukštesnėse klasėse - retorikos ir filosofijos veikalai "Apie draugystę", "Apie senatvę", "Apie gėrio ir blogio ribas", "Tuskulo pokalbiai", "Retorikos dalys" (Partitiones oratortae). Susipažįstama su žymiausių romėnų istorikų - Cezario, Salustijaus, Kvinto Kurcijaus, Justino kūryba, skaitomos Horacijaus "Odės" Ovidijaus "Fastai" "Liūdesio elegijos" (Tristia), "Laiškai iš Ponto", kai kurios "Metamorfozės" Vergilijaus rinktinės "Eklogos" (Bucolica) ir "Georgikos", "Ene.Iš graikų autorių buvo skaitoma Homero "Iliada" Isokrato ir Demosteno kalbos, Hesiodo "Darbai ir dienos" taip pat Bažnyčios tėvų - Jono Auksaburnio, Grigaliaus Nazianziečio veikalai, Petro Kanizijaus "Katekizmas". [...]. [Iš teksto, p. 203-204]

ISBN:
9789955335337
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86140
Updated:
2020-07-08 22:31:55
Metrics:
Views: 39
Export: