Ankstyvojo amžiaus vaikų tikslios muzikinės intonacijos lavinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ankstyvojo amžiaus vaikų tikslios muzikinės intonacijos lavinimas
Alternative Title:
Developing of correct musical intonation of children in their early age
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 60, p. 140-145
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Muzika / Music; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTIkimokykliniame amžiuje išryškėja didelis vaiko poreikis užsiimti muzikine veikla. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti 3–4 metų amžiaus vaikų tikslios muzikinės intonacijos lavinimo galimybes. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, ugdomasis eksperimentas, individualus laboratorinis tyrimas, ugdymo proceso dalyvių ir ugdomosios veiklos stebėjimas, statistiniai metodai. Tyrime dalyvavo Vilniaus miesto „Sakalėlio“ vaikų lopšelio-darželio 3–4 metų amžiaus vaikų grupės po 15 kiekvienoje. Nustatyta, kad įgimti 3–4 metų amžiaus vaikų muzikiniai gabumai yra vidutinio lygio, tačiau jie kinta ir tinkamai vystosi tik užsiimant muzikine veikla. Tiksli intonacija dainavimo metu priklauso nuo vaikų vokalinių duomenų. Vaikų balsai labai individualūs, skiriasi jų ne tik skambumas, bet ir balso diapazono apimtis bei aukštumas, todėl lavinimą reikia diferencijuoti. Atlikus tyrimus nustatytas ryšys tarp balso ir muzikinės klausos kokybės. Tikslios muzikinės intonacijos lavinimui didelę reikšmę turi teisingas ir sistemingas vaiko įgimtu muzikinių gabumų ir vokalinių galių lavinimas nuo ankstyvosios vaikystės. Tikslios muzikinės intonacijos lavinimas – tai daugkartinis, reguliarus tų pačių pratimų atlikimas, dainų dainavimas bei galimybė dainuoti kasdien ir įvairioje veikloje. Vaiko balso aparato judesiai turi pasiruošti automatiškai tarti garsus, koordinuoti juos su klausa. Ypač gerų rezultatų pasiekiama individualiai dirbant su vaikais. Eksperimento metu ypač svarbu buvo integruoti dainas, pratimus, ratelius į įvairią vaikų veiklą. Tikslios muzikinės intonacijos lavinimui svarbus tinkamai parinktas, 3–4 metų amžiaus vaikų psichofizinius ypatumus bei balso diapazoną atitinkantis, repertuaras. Tinkamiausias 3-4 metų amžiaus vaikų muzikinio lavinimo metodas - žaidimas.Reikšminiai žodžiai: Ankstyvasis muzikinis ugdymas; Muzikinė intonacija; Vaikai; Training children; Clean musical intonation; 3-4 year -old children.

ENPre-school children feel a strong need for engaging in musical activity. The aim of the survey was to discuss the possibilities of children aged 3–4 for developing correct musical intonation. Methods applied in the survey: analysis of scientific literature, training experiment, individual laboratory test, observation of the educational process and shareholders whereof and statistical methods. The survey included groups of 15 children aged 3-4. It was established that inborn musical abilities of children aged 3–4 are of the average level but they change and appropriately develop only due to musical activity. Correct intonation at the time of singing depends on children’s vocal abilities. Children’s voices are very individual, they differ not only in sonority but also in volume and height of vocal range, and therefore, education should be differentiated. The survey revealed the relation between voice and quality of ear for music. Developing of correct musical intonation is substantially subject to the appropriate and systematic developing of the child’s inborn musical abilities and vocal potential from early childhood. Developing of correct musical intonation is a multifold regular performing of the same exercises, singing of songs and opportunity to sing everyday in different activity. Movements of the child’s vocal apparatus must be prepared to automatically pronounce sounds and coordinate them with the ear. Individual work with the child produces especially good results. It was extremely important integrate songs, exercises and games into various activities.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Vaiko socialinio emocinio brendimo darželio muzikinėje veikloje įžvalgos / Albina Katinienė, Marija Jonilienė. Pedagogika. 2003, 68, p. 210-215.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8614
Updated:
2018-12-20 22:55:24
Metrics:
Views: 20    Downloads: 5
Export: