Vilniaus akademijos įsteigimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus akademijos įsteigimas
Contents:
1578 metų liepos 7-osios dokumentas — Stepono Batoro privilegija (1579 m. balandžio 1 d.) — Popiežiaus Grigaliaus XIII bulė (1579 m. spalio 30 d.).
Keywords:
LT
Vilniaus akademijos įsteigimas; Stepono Batoro privilegija; Popiežiaus Grigaliaus XIII bulė.
EN
Establishment of Vilnius Academy; Privilege of Stephen Bathory; Bull of Pope Gregory XIII.
Summary / Abstract:

LT1570 m. pradėjusios veikti Vilniaus jėzuitų kolegijos steigėjas vyskupas Valerijonas Protasevičius, nesustodamas ties tuo, kas pasiekta, uoliai stengėsi išrūpinti savo įkurtai mokyklai aukštosios mokyklos - universiteto, arba akademijos - teises. Jau 1570 m. rudenį Lenkijos jėzuitų viceprovincijolas Pranciškus Sunjeris pranešė, kad Vilniaus vyskupas esąs pasiryžęs Vilniuje įsteigti "pilną kolegiją" t. y. universitetines studijas. Tai nebuvo paprasta: reikėjo pakankamo kvalifikuotų dėstytojų personalo, svarbus buvo ir solidus materialinis aprūpinimas. 1570 m. gruodį jėzuitų ordino generolas šv. Pranciškus Bordžija konstatavo, jog universiteto statuso klausimas dar per ankstyvas, tačiau leido įvesti filosofijos studijas ir skatino teologijos studijų atidarymą, siekdamas, kad Lenkijos ir Lietuvos jėzuitai galėtų išeiti reikiamus mokslus savo tėvynėje. Netrukus kolegijoje buvo atidarytas Filosofijos ir laisvųjų menų fakultetas, o 1574 m. viceprovincijolas P. Sunjeris pranešė generolui Everardui Mercurianui (1573-1580), kad galvojant apie būsimą universitetą Vilniuje plečiami kolegijos pastatai ir didinama fundacija. 1577 m. iš Radvilu įgytos Žemaitkiemio valdos leido pradėti Teologijos fakulteto veiklą (1578 m. rudenį Vilniuje laukta atvykstant trijų teologijos profesorių), tad "jėzuitiško universiteto" struktūra 1578 m. buvo baigta formuoti. Bemaž tuo pat metu, 1578 m. rugpjūtį, Valerijonas Protasevičius pasirašė naują fundacijos aktą. Dar prieš šiuos įvykius, 1576 m. birželio 25 d., jis pirmą kartą kreipėsi į popiežių su prašymu suteikti Vilniaus jėzuitų kolegijai universiteto teises, mat Viduramžiais susiklosčiusi praktika lėmė, kad naujo universiteto steigimas buvo popiežiaus arba imperatoriaus prerogatyva.Šis Vilniaus kolegijos fundatoriaus prašymas liko be atsako, Pauliaus Rabikausko nuomone, galbūt dėl to, kad esant komplikuotai konfesinei situacijai Abiejų Respublikoje Romos kurija pirmiausia norėjo gauti Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio pritarimą šiam veiksmui. [...]. [Iš teksto, p. 129-131]

ISBN:
9789955335337
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86113
Updated:
2020-07-08 22:43:51
Metrics:
Views: 43
Export: