Romantizmai po romantizmo : parengta 2000 m. gegužės 25-26 d. vykusios mokslinės konferencijos pranešimų pagrindu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Romantizmai po romantizmo: parengta 2000 m. gegužės 25-26 d. vykusios mokslinės konferencijos pranešimų pagrindu
Editors:
Jankevičiūtė, Giedrė, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Gervelė, 2000.
Pages:
260 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įžangos žodis / Giedrė Jankevičiūtė — Apšvieta versus romantizmas. Lietuviškasis savitumas / Eligijus Raila — Imaginacinis Lietuvos peizažas XIX a. pabaigos - XX a. pradžios mene / Rūta Janonienė — Romantiškasis kūrėjo įvaizdis: dailininkų portretai ir autoportretai / Rasa Janonytė — Neobaroko architektūros fazės / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė — Barokas ir neobarokas Užnemunės altorių ansambliuose / Aleksandra Aleksandravičiūtė — Neoromantizmas XX a. pradžios Vilniaus dailėje: šaltiniai / Laima Laučkaitė-Surgailienė — Simbolis XX a. pradžios Vilniaus tapytojų darbuose / Algė Andriulytė — Tautinio romantizmo samprata XX a. trečiojo dešimtmečio lietuvių estetikoje / Pillė Veljataga — XX a. ketvirtojo dešimtmečio lietuvių poezijos neoromantizmas / Rita Tūtlytė — Petro Juodelio romantiško idealizmo sugrąžinimo koncepcija / Aušra Jurgutienė — Romantinės pasakos tradicija Juliaus Kaupo kūryboje / Aurelija Mykolaitytė — Jono Mackevičiaus istorinė tapyba: tarp politikos ir mitologijos / Vidmantas Jankauskas — Lietuvos paveikslas tarpukario dailėje / Giedrė Jankevičiūtė — Romantizmas XX a. pirmos pusės Lietuvos taikomojoje dailėje / Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė — Romantizmo transformacijos pokarinėje lietuvių literatūroje (1944-1980) / Giedrius Viliūnas — Postromantinis patriotizmas: brežneviniai tekstai ir veiksmai / Paulius Subačius — Lito banknotai: romantizmo recidyvai ir epigonų vargai / Vytautas Ališauskas — Romantizmas: tautinė idėja - tautinis išsivadavimas - tautinis uždarumas / Mindaugas Navakas — Kultūros paveldo apsauga kaip romantizmo raiškos forma / Jūratė Markevičienė —Lietuvių teatras tarp realizmo ir romantizmo / Gražina Mareckaitė — Romantinis baletas Lietuvoje: stilizacijos, transformacijos, rekonstrukcijos / Helmutas Šabasevičius — Tikrovė ir vaizdiniai XX a. pabaigos Lietuvos scenografijoje. Tautinio romantizmo atgarsiai / Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė — Romantizmas ir naujoji lietuvių muzikos forma / Jūratė Landsbergytė — Iliustracijų sąrašas — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Romantizmas; Neoromantizmas; Dailė; Menas; Tapyba; Teatras; Muzika; Estetika; Architektūra; Barokas; Literatūra; Kultūra; Paveldas; Vertybės.
EN
Romanticism; Neo-romanticism; Art; Painting; Theater; Music; Aesthetics; Architecture; Baroque; Literature; Culture; Heritage; Values; Lithuania.
Summary / Abstract:

LTRomantizmas nuo pat savo atsiradimo veikė Lietuvos kultūrą. Įgydamas tai ryškesnį, tai ne taip aiškiai išreikštą pavidalą jis gyvavo visą XIX a. ir visą XX a. Būtent polemizuojant su neoromantizmu arba toliau plėtojant jo tradiciją formavosi modernioji Lietuvos dailė, literatūra, muzika, teatras. Galima kalbėti net apie romantizmo ar neoromantizmo apraiškas bei jo epigonus politikoje, o tai akivaizdžiai paveikė atskiras kultūros sritis, pradedant vadinamojo oficiozo plėtote tarpukario metais ir baigiant tokiais šiuolaikiniais sumanymais, kaip Vilniaus Žemutinės pilies rūmų atstatymas. Romantizmo įtaka Lietuvos meninei kultūrai aptarta gana plačiai. Šiam reiškiniui daug dėmesio skyrė ir lietuvių, ir lenkų tyrinėtojai. Tačiau romantizmo pasaulėžiūros modifikacijos bei jų pasireiškimai XIX a. antroje pusėje ir XX a. kol kas nagrinėtos tik fragmentiškai. Ši aplinkybė paskatino surengti konferenciją, kurioje būtų svarstoma ne "klasikinio" romantizmo, o būtent neoromantizmo problematika. Šiame rinkinyje skaitytojų dėmesiui pateikiamos konferencijos "Romantizmai po romantizmo" medžiaga. [...]. [Iš Įvado]

ISBN:
9986638151
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85969
Updated:
2022-01-30 17:56:07
Metrics:
Views: 45
Export: