Ugdymo mokslinių tyrimų paradigmos ir jų raiška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ugdymo mokslinių tyrimų paradigmos ir jų raiška
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 60, p. 11-15
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokslas; Paradigmos; Pozityvizmas; Ugdymo mokslas Lietuvoje.
Keywords:
LT
Mokslas / Science; Paradigmos; Pozityvizmas; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas tyrimas, kuriuo siekta atskleisti ugdymo mokslo metodologines ištakas ir jų raišką XX a. pirmosios pusės Lietuvos ugdymo moksle. Atliekant tyrimą buvo taikyti mokslinio interpretavimo, mokslinės literatūros analizės ir lyginimo metodai. Straipsnyje apibrėžiama paradigmos sąvoka, atskleidžiamos dviejų pagrindinių paradigmų (pozityvistinės ir idealistinės) atsiradimo ištakos ir jų raiška Vakarų Europos, Skandinavijos, anglosaksų šalių ugdymo mokslo kontekste, parodoma klasikinių mokslinio tyrimo paradigmų atspindys XX a. pirmosios pusės Lietuvos ugdymo moksle. Straipsnyje konstatuojama, kad konfliktas, kuris iškilo istorijos eigoje, atskleidžia skirtingus tyrimo subjekto pažinimo metodus bei ugdymo mokslo sampratų įvairovę. Paradigmų atsiradimo, formavimosi ir plėtotės istorija padėjo atskleisti ugdymo tikrovės pažinimo klausimų nagrinėjimo pobūdį. Mokslininkai, siekiantys atrasti "geriausią" pedagogiką ar pačius efektyviausius tyrimo metodus, tapo tam tikra prasme tradicinio mokslo (t.y. gamtos mokslų), kuris pretenduoja į bet kokios situacijos praktini apibendrinimą, pasekėjais. Filosofinis tyrinėjimo tipas atrado išraišką daugiausia vokiečių ugdymo mokslo sampratoje. Ugdymo mokslo vystymasis Ugdymo mokslo formavimasis Lietuvoje neatsiejamas nuo Europos. Klasikinių tyrimo paradigmų veikiami dirbo ir ugdymo mokslo sistemą kūrė XX a. pirmosios pusės Lietuvos pedagogai, pedagogai mokslininkai. Konkrečios ugdymo problemos ir jų sprendimo būdai buvo aplinkybių formantai.

ENThis article describes the sources of origin and formulation of two basic research paradigms (empiric - positivistic and idealistic) and their trends in the context of education science of Western Europe, Scandinavian, and Anglo-Saxon countries. The conflict that came to light in the course of history reveals the different methods of cognition of research subject, and variety of conceptions of education science al the same time. A lot of scientists seeking to find out "the best" pedagogic or most "efficient" methods of research became in a sense the followers of traditional science (i.e. natural science). Philosophical type of research found expression most of all in German conception of education science. Formation of education science in Lithuania may not be separated from European context: Lithuanian teachers-scientists of I half of XX c. worked under the influence of classical research paradigms and laid down basics of education science system. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Jungtys / Meilė Lukšienė ; [sudarė Ramutė Bruzgelevičienė]. Vilnius : Alma littera, 2013. 510 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8589
Updated:
2018-12-17 10:59:18
Metrics:
Views: 19    Downloads: 3
Export: