Santykio"Aš" ir "Kitas" fenomenologinė interpretacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Santykio"Aš" ir "Kitas" fenomenologinė interpretacija
Alternative Title:
Phenomenological interpretation of relation between "I" and "Other"
Source:
Kultūrų dialogas ir asmenybė / sudarytoja Dalia Marija Stančienė Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. P. 124-135.
Keywords:
LT
Aš; Kitas; Santykis; Fenomenologija; Tapatybė; Interpretacija; Etika; Refleksija
EN
I; Other; Relation; Phenomenology; Identity; Interpretation; Ethics; Reflection
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje santykio Aš ir Kitas analizė atlikta remiantis E. Husserlio transcen- dentalumo koncepcija, J. Derridos metafizikos dekonstrukcija, asmens tapatumo paradigmomis ir K. Wojtylos etine refleksija. E. Husserlis vieningo pasaulio suvokimą grindžia konstituavimo procesu, kuriame įveikiamas ego vienišumas. J. Derrida, dekonstruodamas E. Husserlio fenomenologinius tekstus, įveda pėdsako sampratą, kaip kito sulaikymą tapatybės viduje. A. Lingio tapatybės koncepcijoje išryškinamas momentinis tapatumas, žmogui patekus į netradicinę socialinio gyvenimo situaciją. A. Giddensas konstruoja asmens autentiškumo teoriją, kurioje laužomi tradiciniai socialinio gyvenimo stereotipai ir atskleidžiama dorovinių vertybių transformacija. K. Wojtylos moralės filosofijoje asmens realizuojamas gėris ir veikimas kartu su kitais atskleidžiamas kaip žmogaus dorovinės savasties ir jo etinės refleksijos pagrindas. [Iš leidinio]

ENIn this article, the analysis of relation between I and Other is based on E. Husserl’s transcendentalism, J. Derrida's deconstruction of metaphysics, paradigms of personal identity, and K. Wojtyła’s ethical reflection. Husserl bases the understanding of the world on the process of constituting, during which the egotistic solitude is to be overcome. While deconstructing Husserl’s phenomenological texts, Derrida introduces the concept of trace as the suspension of other inside personal identity. A. Lingis proposes the concept of personal identity which underlines the momentary identity in the extraordinary situations of social life. A. Giddens constructs the theory of personal identity which neglects traditional stereotypes of social behavior and exposes the transformation of moral values. In his moral philosophy, K. Wojtyła considers personal activity as a part of collective efforts directed towards the common good and appreciates it as a foundation of persona! moral identity as well as an inducement to ethical reflection. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85881
Updated:
2020-07-28 20:31:12
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: