Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
Title:
Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje
Editors:
Jovaiša, Liudas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Aidai, 2008
Pages:
343 p.
Notes:
Bibliografija išnašose; asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.
Contents:
Pratarmė — I. Dvasia ir gyvenimas. Hervé de Broc. Benediktiniškasis dvasingumas - bendro gyvenimo išminties tradicija ; Marian Kanior. Dzieje opactwa benedyktyńskiego w Starych Trokach (1405-1844) ; Małgorzata Borkowska. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł jako fundator benedyktynek ; Liudas Jovaiša. Vienuolinis gyvenimas Gorodiščės abatijoje ; Rasa Varsackytė. XVII-XVIII a. Kauno benediktinių vienuolyno kasdienybės etiudai ; Gita Drungilienė. Kauno ir Kražių benediktinių įžadų aktai (XVII a. - XIX a. 2 pusė) ; Rafał Witkowski. Między regułą zakonną a rzeczywistością. Życie codzienne kamedułów i kartuzów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII w. ; Regina Laukaitytė. Kauno benediktinių vienuolyno reformavimas 1920-1926 m. — II. Šventieji skaitymai. Jolanta Gwioździk. Benedyktyńska lectio divina w żeńskich klasztorach Wielkiego Księstwa Litewskiego ; Arvydas Pacevičius. Knygų ženklai ir ego-dokumentai senosios Lietuvos benediktinių vienuolynų bibliotekose — III. Dievo namų grožis. Rūta Janonienė. Senųjų Trakų bažnyčios įranga ir benediktiniškojo paveldo likimas ; Laima Šinkūnaitė. Šv. Benedikto gyvenimo freskos Pažaislio kamaldulių vienuolyne ; Auksė Kaladžinskaitė. Benediktiniškoji ikonografija Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje ; Dalia Klajumienė. Vilniaus benediktinių Šv. Kotrynos bažnyčios XVIII a. relikvijorių rinkinys ; Regimanta Stankevičienė. Benediktinų dailės paveldas Pivašiūnų bažnyčioje — IV. Fontes. Series et notitia Trocensium Abbatum: continuatio — Santraukos — Žinios apie autorius — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Vienuolių ordinai; Benediktinai; Vienuolynai; Istorija; Bažnyčios; Religinis menas; Sakralinė dailė; Architektūra; Ikonografija; Vienuolynų bibliotekos; Knygos; Paveldas
EN
Orders of monks; Benedictine Order; Monasteries; History; Churches; Religious art; Sacred Art; Architecture; Iconography; Monastic libraries; Books; heritage
Summary / Abstract:

LT2005 m. Lietuvoje paminėta pirmojo benediktinų vienuolyno įsteigimo šešių šimtmečių sukaktis: 1405 m. liepos 27 d. popiežius Inocentas VII suteikė visuotinius atlaidus Vytauto įsteigto Senųjų Trakų Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo ir šv. Benedikto vienuolyno lankytojams ir rėmėjams. Nuo šios akimirkos Lietuvoje prasidėjo benediktiniškosios vienuolystės tradicija, nepertraukiamai gyvuojanti 600 metų ir jau pradėjusi septintąjį šimtmetį. Benediktinų misionierių keliai baltų kraštus pasiekė dar I tūkstantmečio pabaigoje: 997 m. Prūsijoje kankinio mirtimi žuvo šv. Vaitiekus, o 1009 m. - galbūt lietuvių žemių paribiuose - galvą padėjo šv. Brunonas Bonifacas. Abu šventuosius kankinius, aukštos kilmės dvasininkus ir artimus imperatoriui žmones, įsijungusius į Šv. Benedikto regulos vienuolių bendruomenes, užsidegimas siekti tobulo krikščioniško gyvenimo ir liudyti Kristų pagonių pasauliui iš saulėtos Italijos nuvedė toli į šiaurės kraštus, iki pat Lietuvos pakraščių. Benediktinai nuolatos įsikūrė Lietuvoje XV a. pradžioje, kuomet didžiojo kunigaikščio Vytauto kvietimu iš Lenkijoje, Krokuvos pašonėje esančios Tynieco abatijos atvykę vienuoliai apsigyveno Senųjų Trakų pilyje. Daugiau nei 400 metų gyvavusi Senųjų Trakų abatija davė pradžią XVII a. viduryje įsteigtai Pivašiūnų prepozitūrai. XIX a. pradžioje benediktinų rūpesčiu pastatytoje Pivašiūnų bažnyčioje iki šiol gerbiamas stebuklingasis Dievo Motinos paveikslas. XVII a. viduryje - antrojoje pusėje Lietuvoje po vieną ar keletą vienuolynų įkūrė pagal Šv. Benedikto regulą gyvenantys kartūzai, kamalduliai ir cistersai. Tuo metu Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje įsisteigė ir dar dvi - Gorodiščės ir Nesvyžiaus - benediktinų abatijos. [...] [Iš Pratarmės]

ISBN:
9789955656593
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85853
Updated:
2020-08-28 11:55:29
Metrics:
Views: 17
Export: