Visuomeninių organizacijų ir administravimo institucijų sąveika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Visuomeninių organizacijų ir administravimo institucijų sąveika
Contents:
Įvadas — 4.1. Piliečiai ir valstybė: 4.1.1. Pagrindinės piliečių dalyvavimo valstybės valdyme prielaidos; 4.1.2. Visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus teisinis reguliavimas — 4.2. Nevyriausybinės organizacijos: 4.2.1. Trečiojo sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų vieta šiuolaikinėje visuomenėje; 4.2.2. Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus veiklos sritys; 4.2.3. Nevyriausybinių organizacijų ir viešojo administravimo institucijų sąveikos ypatumai; 4.2.4. Nevyriausybinių organizacijų veiklos Lietuvoje ypatumai — Literatūra.
Keywords:
LT
Organizacija; Institucijos; Viešasis sektorius; Administravimas.
EN
Organizations; Institutions; Public sector; Administration.
Summary / Abstract:

LTKetvirtoje dalyje analizuojamos piliečių dalyvavimo valstybės valdyme prielaidos, trečiojo sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų vieta šiuolaikinėje visuomenėje, nevyriausybinių organizacijų veiklos Lietuvoje ypatumai. Konstatuojama, kad piliečių dalyvavimą valdyme galima nusakyti kaip bendravimą tarp piliečių ir valdžios, kai valdžia informuoja piliečius ir juos išklauso, o piliečiai išsako valdžiai savo nuomonę ir pageidavimus. Nusakant pagrindines piliečių dalyvavimo valstybės valdyme prielaidas pabrėžiama, kokios teisės ir laisvės turi būti piliečiams garantuotos, kaip teisės aktais turi būti reguliuojamas piliečių dalyvavimas priimant sprendimus ir kitos problemos. Ypač daug dėmesio skiriama nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) ir jos veiklos ypatumams. Autoriai tvirtina, kad pastarąjį dešimtmetį trečiojo sektoriaus organizacijas Lietuvoje imta vadinti nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios atlieka visuomenei naudingą veiklą, nesiekia pelno, yra nepriklausomos nuo valdžios, politinių partijų ir bažnytinės hierarchijos. Šiame skyriuje analizuojamos NVO veiklos sritys. Nagrinėjant NVO ir viešojo administravimo institucijų sąveikos problemas išskiriami keturi modeliai: valdžios dominavimo, NVO dominavimo, lygiagretusis ir bendradarbiavimo modelis. Taip pat išvardijamos sąveikos funkcijos, formos ir priemonės, analizuojami NVO veiklos Lietuvoje ypatumai, nuosekliai ir ganėtinai kruopščiai apžvelgiamos šios veiklos istorinės ištakos, dabartinės plėtros tendencijos. Be to, pateikiama savivaldybių ir NVO bendradarbiavimo pavyzdžių bei įvairių sričių specifinės sąveikos problemos. [Iš leidinio]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85695
Updated:
2020-06-11 16:08:58
Metrics:
Views: 12
Export: