Mokymosi motyvacijos atkūrimo prielaidos jaunimo mokyklose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymosi motyvacijos atkūrimo prielaidos jaunimo mokyklose
Alternative Title:
Conditions for Recreating Learning Motivation at Youth Schools
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 55, p. 63-67
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTŠiandien įvairiais aspektais vartojamomis sąvokomis „informacinė visuomenė“, „nuolat besimokanti visuomenė“ nusakomi didžiuliai reikalavimai kiekvieno žmogaus gebėjimams, žinioms ir kompetencijoms. Jei žmogus neugdo savo gebėjimų, neplečia žinių, netobulina kompetencijos, jis negali aktyviai įsitraukti į tautos ir visuomenės gyvenimą. Ypač daug dėmesio reikia skirti žmonėms, „iškritusiems“ iš švietimo sistemos. Šio straipsnio tikslas – aptarti mokymosi motyvacijos atkūrimo prielaidas pedagoginiame procese. Tyrime dalyvavo Lietuvos jaunimo mokyklų moksleiviai ir mokytojai. Palyginimui apklausti bendrojo lavinimo ir profesinio mokyklų moksleiviai. Apibendrinant galima daryti tokias išvadas: mokymosi motyvacijos praradimas sąlygoja doro, aktyvaus, kūrybingo asmens, piliečio praradimą, nes jam atsiranda reali galimybė patekti į socialinės atskirties grupę. Reikšmingų mokymosi motyvacijos veiksnių yra labai daug ir įvairių (šeima, draugai, mokymosi sėkmė ir kt.), juos pozityviai ar negatyviai stiprinti gali veikti mokytojo, mokymo institucijos ugdomoji galia. Humaniškas pedagoginio proceso organizavimas, paauglio asmens vertingumo, individualumo pripažinimas ir vertinimas, saugumo, sėkmės pajautimas, pasitikėjimo ir tikėjimo savo jėgomis stiprinimas ir kt. yra pagrindinės mokymosi motyvacijos atkūrimo prielaidos.Reikšminiai žodžiai: Mokymosi motyvacija; Jaunimo mokyklos; Learning motivation; Youth school.

ENThe article scientific theories and carried out practical research outlines main factors affecting studying motivation and discusses suppositions for stimulation of motivation. Data of the research carried out in youth schools showed such results/conclusions: - the lose of studying motivation is the first step towards lose of honest, active, creative person, citizen, because the possibility to join the detached social group appears; - there are many important influencing studying motivation (family, friends, success in studying, etc.). They may be teacher, power of upbringing institution; - humanistic organization of hole pedagogical process, acknowledgement and appraisal of value, individuality of teenagers person, feeling of security and success, strengthening of believe in tanagers` abilities and other are main supposition for appearance of positive studying motivation. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8558
Updated:
2018-12-20 22:53:22
Metrics:
Views: 42    Downloads: 18
Export: