Su kuo kariauja demokratija?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Su kuo kariauja demokratija?
Alternative Title:
Against whom does democracy fight?
In the Journal:
Problemos. 2006, Priedas, p. 46-54
Keywords:
LT
Demokratija; Kova; Riba; Politinis kūnas; Gyvenamasis pasaulis.
EN
Democracy; Fight; Limit; Political body; Living world.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama kovos vieta demokratijoje. Iškeliamos trys tezės: demokratija ir kova – neatsiejamos, demokratija įgauna ribas ir tapatumą tik kovodama; gyvenamasis pasaulis ir individas jame formuojasi vidinės kovos aplinkoje; išorinė atviroji kova – demokratijos kovos kultūros dalis. Šios tezės skleidžiamos kultūros fenomenologijos ir hermeneutikos kontekste. Teigiama, kad politika – gyvenamosios aplinkos kūrybos (kultūros) dalis, kuri drauge su visuma sudaro judrų darinį. Straipsnyje remiamasi tiek C. Schmitto politikos kaip karo sąvoka, tiek J. Derrida ir Ch. Mouffe atviros ateinančios demokratijos koncepcija, tiek Aristotelio dinamiško pasaulio samprata. Išskiriamos trys demokratijos kovos rūšys: atviroji išorinė, slaptoji išorinė ir vidinė kova. Nagrinėjamos jų sąsajos. Vidinė (ne išorinė) kova kaip alternatyva atvirajai laikoma kultūros veiksniu ir demokratijos gyvybingumo sąlyga. [Iš leidinio]

ENArticle deals with the place of war in democracy. The author raises three theses: democracy and fight are inseparable, democracy gains its limits and identity only through a fight; a fight is necessary for the formation of a living world and an individual within it; external open fight is part of democracy’s culture of war. These theses are elaborated in the context of hermeneutics and phenomenology of culture. According to the author, politics is part of creation (culture) of living environment. This part gives the dynamics to the whole living world. The author’s theses are based on C. Schmitt’s concept of politics as war, J. Derrida’s and Ch. Mouffe’s concept of democracy-to-come, and also on Aristotle’s conception of the dynamical world. The author sets apart three types of democracy’s fight: the open internal, the closed external, and the closed internal fight. Connections among these three types are examined. Internal (not external) fight is treated as a factor of creativity. [From the publication]

ISSN:
1392-1126; 2424-6158
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85491
Updated:
2020-07-28 20:31:13
Metrics:
Views: 51    Downloads: 2
Export: