Matematinių uždavinių turinio ypatumai 5-7 klasės moksleivių nuomonių tyrimo aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Matematinių uždavinių turinio ypatumai 5-7 klasės moksleivių nuomonių tyrimo aspektu
Alternative Title:
Peculiarities of the objectives in mathematics on the basis of a survey of schoolchildren of 5th-7th grades
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 54, p. 116-122
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Subject of problem; Application of problem; Individual and social experience; Integration of disciplines.
Keywords:
EN
Application of problem; Individual and social experience; Integration of disciplines; Subject of problem.
Summary / Abstract:

LTMoksleivio amžiaus, interesų, patirties ypatumų siejimas su mokomųjų dalykų turiniu yra viena iš vis dažniau iškylančių problemų. Tai ypač aktualu, mokant konkrečiųjų dalykų. Straipsnyje aptariamas 5 – 7 klasės mokinių požiūris į matematikos uždavinio tematiką. Tyrimo rezultatai parodė, jog mokiniai noriau spręstų tuos uždavinius, kurie turi aiškų praktinį pritaikymą realiame gyvenime. Taip pat labai aiškiai išryškėja uždavinių pobūdžio pasirinkimą lemiantys ne vien amžiaus ar lyties, bet ir mokymosi lygio, požiūrio į dalyko reikalingumą ateityje veiksniai ir daugybė kitų asmeninių-socialinių aspektų. Autorės iškelia tyrimo problemą konkretizuojančias hipotezes, jog mokiniai nenoriai mokosi matematikos, nes tradiciniai uždaviniai neatspindi šio dalyko reikalingumo; artimos ugdytinio aplinkai uždavinių temos skatina domėjimąsi matematikos mokslu; uždavinių tematikos pasirinkimas grindžiamas asmenine-socialine patirtimi; egzistuoja specifiniai užduočių pasirinkimą lemiantys mediatoriai. Tyrimas atliktas teorinės didaktinės medžiagos analizės, anketinės apklausos, statistiniais duomenų apdorojimo metodais. Rezultatai rodo, jog domėjimąsi matematika skatina jos pritaikomumo ateityje galimybė, temos, artimos mokinių aplinkai. Pvz. mieste gyvenantys vaikai mieliau renkasi urbanistines temas, o kaime gyvenantys – temas, susijusias su jų socialine aplinka. Be to, visiems šio amžiaus mokiniams itin svarbūs klausimai, susiję su jų fiziologija. Aktualu įsitvirtinti tarp bendraamžių (tapti lyderiu ar bent jau turėti lyderio stereotipui suteiktas savybes) bei užsitikrinti sėkmingą įsiliejimą į visuomenės gyvenimą.

ENThe curriculum of Lithuanian secondary school contains the basis goals of mathematics. The main objectives are the following: • To analyse the ideas of mathematics; • To analyse the methods and their importance in forming the system of knowledge in mathematics, skills which are necessary in daily life and other activities. Nowadays more attention is paid to primary goals and less to secondary ones. Very often a problem emerges in school: schoolchildren are unwilling to learn mathematics, their knowledge is superficial and they cannot apply the knowledge in practice. The aim of the research is to analyse the most popular topics among the objectives of mathematics among students of 5th-7th grades. The survey was conducted with the aim to find out the most urgent and interesting topics for the students. The goal was to determine the most interesting spheres and concrete things/details, which are directly connected with their life. Some 185 subjects were selected from both city and rural schools. The results showed that students would like to solve and make decisions, which are useful in their practical real life. Traditional objectives do not reflect the necessity of the subject. Selection of popular topics raised students’ interest in mathematics. Although the age, gender, level of knowledge and opinion about the necessity of the subject in the future had an effect on the choice of the topics, it is clear that many important personal and social aspects have to be taken into consideration.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8515
Updated:
2018-12-17 10:50:39
Metrics:
Views: 5
Export: