Some reflections on the Platonic principle of participation in St. Thomas Aquinas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Some reflections on the Platonic principle of participation in St. Thomas Aquinas
Alternative Title:
Keli svarstymai apie platonišką dalyvavimo principą Tomo Akviniečio filosofijoje
Keywords:
LT
Dalyvavimas; Platonizmas; Esse; Būtybė; Priežastingumas; Sukūrimas; Tomas Akvinietis
EN
Participation; Platonism; Esse; Entity; Causality; Creation; Thomas Aquinas
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama viena svarbiausių "platoniškųjų" temų T. Akviniečio filosofijoje - dalyvavimo sąvoka, kuri atlieka lemiamą vaidmenį formuojant jo pasaulėvaizdžio ontologinę vienovę, žinomą kaip dalyvavimo metafizika. Trumpa kai kurių XX a. tomistinių šios srities tyrinėjimų istorinė apžvalga pristato C. Fabro ir L. B. Geigerio pateiktą dalyvavimo klasifikaciją ir parodo, kaip svarbu išlaisvinti doktriną apie esse primatą nuo esencialistinių prielaidų. Straipsnyje analizuojami kai kurie T. Akviniečio tekstai iš jo "Summa contra gentiles", "Summa theologiae" pirmosios dalies, komentarų "Liber de causis" ir Boethijaus "De hebdomadibus", kur nagrinėjama priežastingumo problema, daikto, kaip kompozito, samprata ir tomistinės sukūrimo doktrinos platoniškieji aspektai. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the main "Platonic" theme in Aquinas - the notion of participation which plays the crucial role in establishing the ontological unity of his worldview, known as "participational metaphysics". A brief historical survey of some 20th century Thomistic investigations of the field presents the classifications, made by C. Fabro and L-B. Geiger, and shows the importance of liberating the doctrine of the primacy of esse from essentialist suppositions. The article analyzes some texts by Thomas Aquinas from his "Summa contra gentiles", "Prima pars of Summa theologiae", "The Commentary on Liber de causis", and "The Exposition of De hebdomadibus" dealing with the problem of causality, the conception of a thing as a composition", and the Platonic aspects of the Thomistic doctrine of creation. [From the publication]

ISBN:
9789955188582
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85132
Updated:
2020-07-28 20:31:10
Metrics:
Views: 7
Export: