Dialogue of cultures: Platonic tradition and contemporary Thomism

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Anglų kalba / English
  • Prancūzų kalba / French
Title:
Dialogue of cultures: Platonic tradition and contemporary Thomism
Alternative Title:
Kultūrų dialogas: platoniškoji tradicija ir šiuolaikinis tomizmas
Editors:
Stančienė, Dalia Marija, sudarymas [com]
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2015
Pages:
191 p.
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Foreword — Some Reflections on the Platonic Principle of Participation in St. Thomas Aquinas. Keli svarstymai apie platonišką dalyvavimo principą Tomo Akviniečio filosofijoje / Marija Oniščik — The Very Essence of Universale according to Marcin Smiglecki: Between Aristotelianism and Conceptualism. Universalijos esmė pagal Martyną Smigleckį: tarp aristotelizmo ir konceptualizmo / Vytis Valatka — The Problem of Relations of Being in the Philosophy of Avicenna and St. Thomas Aquinas. Būties santykių problema Avicenos ir šv. Tomo Akviniečio filosofijoje / Tomasz Duma — The Influence of Pseudo-Dionysius The Areopagite's Concept of Beauty over Aesthetical Thought of Albert the Great and Thomas Aquinas. Pseudo Dionisijaus Areopagiečio grožio sampratos įtaka Alberto Didžiojo ir Tomo Akviniečio estetikos teorijoms / Rūta Marija Vabalaitė — Les sacrements: Gestes et paroles de la foi. L'hylémorphisme sacramentel dans la théologie du jeune E. Schillebeeckx. Sakramentai: gestai ir tikėjimo žodžiai. Sakramentinis hylomorfizmas ankstyvojoje E. Schillebeeckx'o teologijoje / Marc-Antoine Bechetoille OP — L'amour de l'Amour chez Augustin. Šv. Augustino Meilės meilė / Philippe Soual — Truth Experience in the Language of Being. Tiesos patirtis būties kalboje / Māra Kiope — Thomas Aquinas end Martin Heidegger on the Concept of Esse (Ens), Essentia and Existentia. Tomas Akvinietis ir Martinas Heideggeris apie esatį (ens), esmę ir egzistenciją / Dalia Marija Stančienė — Struggle with Words. A Case of Czesław Miłosz and Thomas Aquinas. Kova su žodžiais. Czeslawo Miloszo ir Tomo Akviniečio atvejis / Lina Vidauskytė — The Purpose of Law: Hart, Finnis and the Debate over Natural Law. Įstatymo tikslas: Hart, Finnis ir debatai dėl prigimtinio įstatymo / Kevin W. Gray —M. A. Krąpiec’s Philosophical Anthropology and the Turbulent Currents of Contemporary Culture. A Presentation of an Eminent Philosopher and His Original Philosophy of Man. M. A. Krąpiec'o filosofinė antropologija ir sukūringos šiuolaikinės kultūros srovės. Žymaus filosofo ir jo originalios žmogaus teorijos pristatymas / Arkadiusz Gudaniec — Is Aquinas an Ideologue? Ar Akvinietis yra ideologas? / John F. X. Knasas — Can Thomistic Ethics be the Foundation of a Secular Society? Ar tomistinė etika galėtų būti pasaulietinės visuomenės pamatas? / Zbigniew Pańpuch — The Application of Thomistic Ethics in Media: the Problem of Consumer's/Creator's Moral Responsibility. Tomistinės etikos principų taikymas medijose: vartotojo/kūrėjo moralinės atsakomybės problema / Ernesta Molotokienė — Thomism and Physics - Match or Mismarriage? Tomizmas ir fizika - santuoka ar skyrybos? / Rudolf Larenz — The Metaphysics of Light and Darkness. Šviesos ir tamsos metafizika / Gintautas Vyšniauskas — Contributors.
Keywords:
LT
Filosofija; Kultūrų dialogas; Neoscholastika; Platonizmas; Tomizmas; Tomas Akvinietis
EN
Philosophy; Dialogue of cultures; Neoscholastics; Platonism; Thomism; Thomas Aquinas
Summary / Abstract:

ENOn June 28-29, in Klaipeda University (Lithuania), the international scientific conference Dialogue of Cultures: Platonic Tradition and Contemporary Thomism took place. It was organised by the Philosophy and Cultural Science Department of Klaipeda University together with Houston (the USA) University of St. Thomas, and International Thomas Aquinas Association (Italy, SITA). During the conference, speakers from Lithuania, Latvia, Poland, France, the United Arab Emirates and US institutions of higher education delivered their reports, sixteen of which were selected as articles for the following collection. Their authors consider the current philosophical, moral and linguistic problems of intercultural dialogue looking at them through the prism of Platonic aspect of Thomistic philosophy. [...] [Extract, p. 5]

ISBN:
9789955188582
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85131
Updated:
2020-07-28 20:31:11
Metrics:
Views: 4
Export: