Einsatz der LdL-Methode oder ihrer einzelnen Elemente im Fachbezogenen DaF-Unterricht

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Einsatz der LdL-Methode oder ihrer einzelnen Elemente im Fachbezogenen DaF-Unterricht
Alternative Title:
Metodo mokykis mokydamas kitą taikymas mokant vokiečių specialybės kalbos gramatinių struktūrų
Keywords:
LT
Interaktyvi dėstymo medžiaga; Mokytojo vaidmuo; Savarankiškas mokymasis; Metodo mokyk mokydamas kitą pranašumai; Besimokančiųjų grupė; Apklausos; Mykolo Romerio universitetas.
EN
Interactive teaching material; Role of the teacher; Self-directed learning; Teach the method by teaching another advantage; Group of learners; Surveys; Mykolas Romeris University.
Summary / Abstract:

LTMetodas mokykis mokydamas kitą (kartais dar vadinamas mokymasis mokant) nėra naujas. Jo pradininkas prancūzų pedagogas Jean Pol Martin daug kur pritaikė šį metodą Vokietijoje, mokydamas prancūzų kalbos kaip užsienio kalbos. Nuo tada šį metodą mokytojai ėmė naudoti įvairių dalykų mokymui visų tipų mokyklose ir visoms amžiaus grupėms. Šio metodo pagrindinis principas yra tai, kad besimokantieji, mokytojo padedami, patys moko vieni kitus. Skiriamasis šio metodo požymis ir pagrindinis tiks las - skatinti besimokančiojo savarankiškumą. Tam, kuris mokosi, suteikiama pasirinkimo laisvė: jis renka mokymo medžiagą, ją apdoroja, pateikia savo bendra moksliams ir kartu naudojasi ja per pratybas. Mokantysis nenusišalina nuo mokymo proceso, jis padeda besimokančiajam, stebėdamas jį lyg ir iš šalies, kad kilus klausimui galėtų suteikti reikiamą kvalifikuotą pagalbą. Straipsnio autorės pritaikė šį metodą dirbdamos kompiuterinėse kalbų mokymo laboratorijose Sanako 300 ir priėjo prie išvados, kad net ir atskirų mokykis mokydamas kitą metodo elementų taikymas gali iš esmės papildyti vokiečių specialybės kalbos pratybas. Atliktas bandymas ir studentų apklausa parodė, kad šis metodas taip pat gerai tinka mokant vokiečių specialybės kalbos gramatinių struktūrų, nes jis turi daug privalumų: skatina studentų atsakomybę prieš bendramokslius, gebėjimą dirbti komandoje, norą imtis iniciatyvos, savarankiškos veiklos, atsakomybę ieškant dalykinės informacijos. Besimokantieji įgyja daugiau pasitikėjimo savimi, patiria atradimo džiaugsmą. Tai rodo anketos atsakymai. Šis metodas prisideda prie besimokančiųjų aktyvinimo, skatina juos mokytis, ugdo jų savarankiškumą. [Iš leidinio]

ISBN:
9789955194859
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85123
Updated:
2022-01-28 15:01:46
Metrics:
Views: 4
Export: