Specialybės kalba: gramatika ir logika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Vokiečių kalba / German
Title:
Specialybės kalba: gramatika ir logika
Editors:
  • Akelaitis, Gintautas, parengė, redaktorius [edt, edt]
  • Babickienė, Zofija, parengė [edt]
  • Mažeikienė, Viktorija, parengė [edt]
  • Pečkuvienė, Laima, parengė [edt]
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012.
Pages:
170 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių.
Contents:
Pratarmė — Jungtukai ar, arba teisės kalbos sintaksinėse konstrukcijose / Akelaitis G. — Gramatinių formų kirčiavimo klaidos medicinos studentų kalboje (analizė, prevencija, taisymo metodika) / Alešiūnaitė L., Peleckienė A. — Novel Approach to Learning/Teaching Grammar / Anusienė L., Kavaliauskienė G., Mažeikienė V. — Kalbos loginės struktūros paieškos senovės graikų filosofijoje / Aukštuolytė N. — Ekonomikos terminų gramatinių ir leksinių variantų sklaida: norma ir realybė / Babickienė Z. — Geštalto psichologijos terminai: gramatinės formos / Čekmonienė I. E. — Specialybės terminai ir jų formos: daiktavardžių kirčiavimo mokymo(si) ypatumai / Čepaitienė G. — Einsatz der LdL-Methode oder ihrer einzelnen Elemente im fachbezogenen DaF-Unterricht / Dantienė L., Sagaitienė I. — Vietoj ir vietoje vartosena / Gudzinevičiūtė O. L. — Viešoji politikų kalba / Masalskienė S. — Grammatical Equivalence in Translation and Translation Shifts in English-Lithuanian Translations of Official Texts / Mažeikienė V. — Priesagos -imas (-ymas) vediniai administracinėje kalboje: vartosena ir normos / Pečkuvienė L. — Peculiarities of Formal Structure of Terminology of Constitutional Law in Lithuanian and English / Pogožilskaja L. — Scholastinė semantika: vardažodiškumas, univokalumas ir ekvivokalumas / Stančienė D. M. — Terminų ir gramatinių formų ydos statybos žinynuose / Stunžinas R. — Administracinės kalbos laiko raiškos konstrukcijos su vietininku ir jų sinonimija / Vladarskienė R.
Keywords:
LT
Mokslinė kalba; Gramatika; Logika ir gramatika; Mokymas (aukštoji mokykla).
EN
Scientific language; Grammar; Logic and grammar; Teaching (higher education).
Summary / Abstract:

LTTęstinis mokslinių straipsnių rinkinys "Specialybės kalba" yra išleidžiamas kas dveji metai nuo 2002 metų. Kiekvienas rinkinys yra skiriamas vis kitai specialybės kalbos klausimų grupei. Jau aprėptos tiek bendro pobūdžio specialybės kalbos teorijos ir praktikos, sistemos ir vartosenos, tyrimo ir dėstymo, tiek atskirų lygmenų n- terminijos, sakinio, teksto - problemos. Šis, šeštasis, rinkinys yra skirtas susijusioms gramatikos ir logikos problemoms. Kadangi rinkinys yra kalbinis, jame, suprantama, dominuoja kalbiniai straipsniai. Logikai ir su ja susijusioms problemoms yra skirti straipsniai apie loginių struktūrų paieškas senovės graikų filosofijoje, gramatikos ir logikos struktūros ryšiui su egzistuojančiais pasaulyje esiniais. Logikos dalykų esama ir kalbiniuose straipsniuose, pavyzdžiui, aptariant jungtukų ar ir arba reikšmes ir funkcijas teisės kalboje. Straipsnių rinkinyje "Specialybės kalba: gramatika ir logika" daugiausia yra nagrinėjama įvairių specialybių (ekonomikos, istorijos, medicinos, statybos, politikos ir kt.) terminų gramatinių formų vartojimo, kirčiavimo dalykai, ypač akcentuojant formų taisyklingumą. Iš formų (jų statuso ir vartosenos) dalykų išsiskiria svarstymas apie vietoj ir vietoje vartoseną, apie konstrukcijų su vietininku sinonimiją, būdvardžių su priesaga -inis, -inė ir kilmininko pasirinkimo kriterijus, terminų giminės ir skaičiaus įvairavimą, terminų sistemos pažeidimo atvejus. Tai natūralu, nes terminai yra tas kalbinis branduolys, kuris geriausiai reprezentuoja specialybės kalbą. Natūralu ir kita: specialybės kalba yra universitetinių studijų dalykas, todėl (daugiausia straipsniuose apie profesines užsienio kalbas) svarstomos efektyvaus mokymo(si) problemos. [Iš Pratarmės]

ISBN:
9789955194859; 9789955194866 (el. versija)
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85108
Updated:
2022-01-28 16:01:02
Metrics:
Views: 21    Downloads: 10
Export: