Estetinių idėjų sklaida Lenkijoje. Lenkakalbė literatūra Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Estetinių idėjų sklaida Lenkijoje. Lenkakalbė literatūra Lietuvoje
In the Book:
Lietuvių literatūros istorija : XIX amžius / sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius Juozas Girdzijauskas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. P. 254-268
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Literatūra; Lenkų literatūra; 19 amžius; Lenkakalbė Lietuvos literatūra; Lietuviška tematika; Lietuvių kultūra; Estetinės idėjos; Romantizmas; Klasicizmas; Adomas Mickevičius (Adam Mickiewicz); Vladislavas Sirokomlė; Lithuanian literature; Polish literature; 19th century; Polish Lithuanian literature; Lithuanian theme; Lithuanian culture; Aesthetic ideas; Romanticism; Classicism; Adam Mickiewicz; Władysław Syrokomla.
Contents:
Adomas Mickevičius — Juliuszas Słowackis — Władysławas Sirokomlė.
Keywords:
LT
19 amžius; Adomas Mickevičius (Adam Mickiewicz); Estetinės idėjos; Klasicizmas; Lenkakalbė Lietuvos literatūra; Lenkų literatūra / Polish literature; Lietuviška tematika; Lietuvių kultūra; Literatūra / Literature; Romantizmas; Vladislavas Sirokomlė.
EN
19th century; Adam Mickiewicz; Aesthetic ideas; Classicism; Lithuanian culture; Lithuanian literature; Lithuanian theme; Polish Lithuanian literature; Romanticism; Władysław Syrokomla.
Summary / Abstract:

LTEstetinės idėjos, literatūros srovės bei kryptys, literatūrinių stilių naujovės XIX amžiuje pasiekdavo Lietuvą daugiausia per Lenkiją. Tik Mažojoje Lietuvoje daugiau reiškėsi vokiečių estetinės minties įtaka. Ryšiai su rusų literatūra ilgą laiką buvo silpni, jie pasidarė glaudesni tik XIX a. pabaigoje. Artimiausias lietuviškos literatūros kontekstas buvo literatūra, kuriama Lietuvoje lenkų kalba. O lenkų kalbą vartojo ir ja rašė įvairios tautinės bei kultūrinės orientacijos žmonės. Tarp jų buvo ir tokių, kuriems nerūpėjo jokie lietuvių tautos interesai. Jie laikė lietuvius žemesnės rūšies žmonėmis, žiūrėjo į juos iš aukšto, niekino jų kalbą, nepripažino jiems jokių kultūrinių teisių, sąmoningai žlugdė bet kokią jų tautinę iniciatyvą. Tačiau buvo ir tokių lenkų arba sulenkėjusių ir jau lietuviškai nebemokančių lietuvių, kurie nepritarė unijai, pripažino, o kartais ir gynė lietuvių tautos teisę į savarankišką gyvenimą. Buvo ir sulenkėjusių lietuvių - unijos šalininkų, kurie kalbėjo ir rašė lenkiškai, bet Lietuvą laikė savo tėvyne ir patys save kartais vadino lietuviais, bet nepritarė savarankiškam lietuvių kultūriniam darbui, nes suvokė jį kaip vieningų jėgų, nukreiptų prieš carizmą, skaldymą- Buvo lietuvių, iš mažens dvikalbių (kalbėjusių lietuviškai ir lenkiškai), kurie rašė daugiausia lietuviškai, tačiau laikėsi unijinių pažiūrų. Buvo lietuvių, kurie rašė daugiausia lenkiškai, bet mokėjo ir lietuviškai, kurie gynė Lietuvą ir jos kultūrą. Pagaliau buvo lietuvių, kurie iš principo rašė lietuviškai, bet lenkų kalbą vartojo susirašinėjimui arba lietuvybės propagavimui. Taigi Lietuvoje lenkų kalba sukurtos literatūros ideologija labai sudėtinga. [Iš teksto, p. 254]

ISBN:
9986513693
Related Publications:
Lietuvos XVIII amžiaus proginė lotyniškoji literatūra : Baroko literatūrinė tradicija ir Švietimo kanonas panegirikoje / Asta Vaškelienė. Komparatyvistika ir kultūros savivoka : tarptautinės mokslinės konferencijos, įvykusios 2003 m. lapkričio 14-15 dienomis, straipsnių rinkinys / sudarytojos Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, Žydronė Kolevinskienė. Vilnius: [Baltijos kopija], 2004. P. 121-131.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85009
Updated:
2022-01-27 17:24:00
Metrics:
Views: 9
Export: