"Techninis žodis": parašytas, atspausdintas ir įrašytas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Techninis žodis": parašytas, atspausdintas ir įrašytas
Alternative Title:
"Technical word": written, printed and recorded
In the Journal:
Logos (Vilnius) . 2020, 102, p. 53-60
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Techninis žodis; Raštas; Algoritmas; Rašomoji mašinėlė
EN
Technical word; Writing; Algorithm; Typewriter
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas mechanizmo įsiterpimas į rašymo, dažniausiai literatūros rašymo, procesus ir kai kurios šio įvykio pasekmės. Nekeliant tikslo aprėpti visų sakytinio žodžio technologizavimo atvejų (pirmiausia – rašto), aptarimas pradedamas XIX a. britų romantikų aplinka, kai mechanizmas ir su juo susijęs algoritmas buvo pirmą kartą įvardinti kaip galima kuriančios žmogaus sąmonės alternatyva. O tyrimas baigiamas pirmojo veikiančio techninio žodžio mechanizmo – rašomosios mašinėlės bei žodžio užrašymo transformacijos į įrašymą elektromagnetiniu impulsu kompiuteryje aptarimu. Tyrimo rezultatai suteikia galimybę kalbėti apie Vilémo Flusserio techninio atvaizdo sąvokos kloną kalbinėje komunikacijoje – techninį žodį. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the intrusion of the mechanism into the processes of writing (usually literary writing) and some of its consequences. Without aiming to cover all the cases of technologization of the spoken word (writing to be mentioned above all), the discussion begins in the 19th-century environment of British Romanticists where the mechanism and its related algorithm were first identified as a possible alternative to the creative human consciousness. The research ends with the discussion about the first working mechanism of the technical word – a typewriter – and the transformation of word typing to electromagnetic impulse recording on a computer. The results of the discussion provide an opportunity to speak of a clone of the concept of the technical image of William Flusser in linguistic communication – a technical word. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84984
Updated:
2020-07-28 20:31:06
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: