Biblioteka

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Biblioteka
In the Book:
Tytuvėnų Bernardinų bažnyčia ir vienuolynas / sudarė Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004. P. 47-67
Keywords:
LT
20 amžius; Tytuvėnai; Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTBiblioteka buvo neatsiejama ir integrali vienuolyno ir vienuoliško gyvenimo dalis, tačiau jos vaidmuo ypač reikšmingas toje vienuolijoje, prie kurios veikė vienuoliškos ar pasaulietinės mokyklos. Kalbėti apie buvusią Tytuvėnų bernardinų vienuolyno biblioteką pirmiausia skatina išlikę knygų aprašai, ypač dėmesio vertas šiuo metu Tytuvėnų bažnyčios archyve tebesaugomas 1881 m. Tytuvėnų bernardinų bibliotekos knygų sąrašas, sudarytas po vienuolyno uždarymo: Elenchus Librorum Bibliothecae Citovianensis post supressum monasterium f.f. Bernardinorum („Tytuvėnų bibliotekos knygų sąrašas po bernardinų vienuolyno uždarymo“) . Pirmiausia toks išsamus rankraštis yra puikus senosios bibliotekos dokumentas, parodantis jos dydį ir sudėtį. Knygų sąrašas patikslina istoriografijoje jau įsitvirtinusį šio rinkinio išardymo laiką (po 1863 m. sukilimo), parodydamas, kad biblioteka buvo išformuota daug vėliau, po 1885 m. Apie Tytuvėnų biblioteką verta kalbėti dar ir todėl, kad tais laikais ji buvo solidžiausia visoje Žemaitijoje. Prieš išardymą joje buvo sukaupta 1608 pavadinimų 2444 tomai knygų. Iš pastarojo dokumento galime spręsti, kokio tipo literatūra buvo saugoma bernardinų vienuolyne, ką daugiausiai skaitė vienuoliai, kaip buvo grupuojamos bibliotekos knygos ir pan. Dabar Tytuvėnų bibliotekos likučiai saugomi Vilniaus universiteto, Mokslų akademijos ir nacionalinėje M . Mažvydo bibliotekose. [Iš straipsnio, p. 47]Reikšminiai žodžiai: Tytuvėnai; Bernardinų vienuolija; Kultūros paveldas; Biblioteka; Tytuvėnai; Bernardine order; Cultural heritage; Biblioteka.

Related Publications:
Regioniniai knygos kultūros tyrimai Lietuvoje / Tomas Petreikis. Knygotyra. 2013, t. 60, p. 124-146.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84866
Updated:
2022-01-21 14:50:35
Metrics:
Views: 48    Downloads: 18
Export: