Stačiatikiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stačiatikiai
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė; Viduramžiai; Stačiatikiai
EN
Grand Duchy of Lithuania; Middle Ages; Orthodoxes
Summary / Abstract:

LTLietuvių sąlytis su stačiatikybe vyko baltų ir rytinių slavų kontaktų, užsimezgusių dar proistoriniais laikais, erdvėje. 988 m. Kijevo Rusios krikštą galima laikyti simboline data, nuo kurios stačiatikių tikėjimas galėjo paveikti lietuvius. Tokio poveikio apraiškas liudija dar iki XII a. į lietuvių kalbą patekę bažnytinių terminų skoliniai: Bažnyčia, Cerkvė, Velykos, Kalėdos ir kt. Žinoma, šie skoliniai nereiškia, kad lietuviai po truputį ėmė priimti krikščionių tikėjimą, tačiau svarbu pabrėžti, kad bažnytinė terminija pateko kartu su tokiais prekybos terminais, kaip muitas, Birkavas pundas ir kt. naujoves žyminčiais žodžiais muilas, pipiras, stiklas, šilkas, vynas. Vadinasi, tarpininkaujant būtent rusų pirkliams lietuviai susipažindavo su krikščioniškosios civilizacijos vaisiais. Šiais negausiais vaisiais, atgabenamais retkarčiais apsilankančių pirklių, galėdavo naudotis tik turtingiausias ir siauriausias visuomenės sluoksnis - kunigaikščiai. [Iš straipsnio, p. 674]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84835
Updated:
2020-05-07 16:09:58
Metrics:
Views: 8
Export: