Lieplaukė. Bažnyčios vargonai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lieplaukė. Bažnyčios vargonai
Alternative Title:
Lieplaukė: the organ of the church
Keywords:
LT
Lieplaukė; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Muzika / Music; Religinė muzika / Religious music; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTLieplaukės bažnyčioje stovi įdomūs ir vertingi istoriniai vargonai. Remiantis istoriniais šaltiniais galima teigti, kad dabartiniai Lieplaukės bažnyčios vargonai sumeistrauti 1807 m., o 1839 m. suremontuoti ir perkelti į naująją bažnyčią. Šie vargonai galėjo turėti vieną manualinę klaviatūrą ir dešimt balsų. 1927 m. vargonai buvo perstatyti: kelių manualo registrų vamzdžiai sujungti į vieną bei padaryta naujų registrų, prijungta pedalinė klaviatūra su nauju vamzdynu, originali griežykla su registrų rankenomis ir klaviatūromis pakeista nauja. Įdomu, kad po perstatymo balsų ir sankabų pavadinimai griežykloje buvo užrašyti italų kalba. Lieplaukės vargonų prospekto architektūrinė ir puošybinė kompozicija truputį perdirbta, tačiau aiškiai matyti rokoko stiliaus pirminė prigimtis. Tai vieni iš paskutinių barokinių vargonų su rokokiniu prospektu. Vargonų prospektas vieno tarpsnio, trijų langų. Centrinį, lenktu viršumi langą šonuose rėmina du gaubto plano, briaunuoti bokšteliai. Panašų prospektą turi Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios Oginskių koplyčios vargonai. Perstačius instrumentą, buvo pakeista ir vargonų prospekto struktūra. Vargonai sumontuoti chore, bažnyčios gale, tačiau jiems ten ankštoka. Viršutinė prospekto dalis vieno tarpsnio, užkelta ant gana aukšto cokolio. Cokolį su viršutine dalimi jungia plati antablemento juosta. Prospekto rėmą puošia ažūriniai rokokiniai drožiniai: bokštelių vamzdžių viršūnes ir centrinio lango viršų dengia kriauklių, C raidės formos riesčių ir augalinių motyvų gardelės.Reikšminiai žodžiai: Bažnyčios; Muzika; Vargonai; Vargonininkai; Meistrai; Lieplaukė; Church; Music.

ENLieplaukė Church has an interesting and valuable historical organ. According to historical sources, it can be stated that the present organ of Lieplaukė Church was made in 1807, and in 1839 it was repaired and transferred to the new church. This organ could have had one manual keyboard and ten voices. In 1927 the organ was rebuilt: pipes of several manual registers were joined into one and new registers were made, the pedal keyboard was connected to the new pipeline, original musical instrument with register handles and keyboards was replaced with the new one. The interesting fact is that after rebuilding the names of voices and clutches in the musical instrument were recorded in the Italian language. The architectural and decoration architecture of Lieplaukė organ loft was somewhat remade, however, the original nature of the rococo style is clearly seen. This is one of the last baroque organs with a rococo loft. The organ loft is with one phase and three windows. At the sides two towers frame the central window with an arched top. The Ogiński Chapel of Vilnius Church of St John the Baptist and St John the Evangelist has a similar loft. After the instrument was rebuilt, the structure of the loft was changed. The organ is installed in the choir, at the end of the church; however, there is too little space for it. A wide band of entablature connects the plinth with the upper part. The frame of the loft is decorated with lacework rococo carvings: the tops of the pipes of the towers and the top of the central window are decorated with lattice of shells, C-letter shaped curves and plant motifs.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/848
Updated:
2013-04-28 15:22:25
Metrics:
Views: 30
Export: