Lotyniškoji literatūra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lotyniškoji literatūra
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Viduramžiai; Reformacija; Lotyniškoji literatūra; Lietuviškoji raštija; Middle Ages; Reformation; Latin literature; Lithuanian writings.
Keywords:
LT
Lietuviškoji raštija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lotyniškoji literatūra; Reformacija / Reformation; Viduramžiai / Middle Ages.
EN
Latin literature; Lithuanian writings; Middle Ages.
Summary / Abstract:

LTLotynų kalba Lietuvoje vartojama jau nuo XIII amžiaus. Yra išlikę lotynų kalba rašytų Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Mindaugo, Gedimino, Vytauto, Žygimanto Augusto laiškų bei dokumentų. XV a. pradžioje į lotynų kalbą išversta seniausia Lietuvos metraščių Trumpojo sąvado dalis „Lietuvos kunigaikščių - karaliaus Jogailos ir Vytauto kilmė“ (Origo regis Jagyelo et Wytholdi ducum Lithuaniae). Tai rodo, jog jau nuo XIII a. lotynų kalba Lietuvoje laikyta pagrindine kalba bendraujant su Vakarų Europos valdovais bei intelektualiąja visuomene. Vis dėlto raštijos ir grožinės literatūros lotynų kalba Lietuvoje formavimąsi labiausiai paveikė du veiksniai: krikščionybės įvedimas (1387) ir Renesanso epochos humanistinis sąjūdis, LDK plitęs kartu su Reformacijos idėjomis ir intensyviausiai pasireiškęs XVI-XVII a. Būtent pirmasis veiksnys lėmė seniausios Lietuvos knygos - Vilniaus kanauninko Martyno „Agendos“ (Agenda, sive Exequiale divinorum sacramentorum, Gedani, 1499) - parengimą ir išleidimą. [Iš straipsnio, p. 303]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84785
Updated:
2022-01-06 18:03:47
Metrics:
Views: 23
Export: