Knygų leidyba

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Knygų leidyba
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Viduramžiai; Renesansas; Barokas; Apšvieta; Lietuviškoji raštija; Knygų leidyba; Middle Ages; Renaissance; Enlightenment; Baroque; Lithuanian writings; Book publishing.
Keywords:
LT
Barokas / Baroque; Knygų leidyba; Lietuviškoji raštija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Renesansas / Renaissance; Šviečiamasis amžius. Švietimo epocha / Enlightenment; Viduramžiai / Middle Ages.
EN
Book publishing; Lithuanian writings; Middle Ages; Renaissance.
Summary / Abstract:

LTRašydami apie knygos istorijos dalykus, turime nurodyti, kokiomis reikšmėmis vartojame svarbiausius terminus. Mat šios tematikos tyrinėjimuose jų turinys būna nevienodas. Pavyzdžiui, Levas Vladimirovas „Knygos istorijoje“ aptaria visus pavidalus, kuriais nuo Antikos iki Naujųjų laikų reiškėsi raštija, o veikalo „Lietuviškoji knyga“ autoriai pastarąją sąvoką dažniau vartoja reikšmėmis, nurodytomis „Lietuvių kalbos žodyne“ (Vilnius, 1962, t. 6). Tokia siauresne prasme („susiūti popieriaus lapai, kuriuose išspausdinti kokie nors tekstai“) knyga bus suprantama ir šioje apžvalgoje. Lygiai taip pat mes kalbėsime apie spausdinimą, juo laikydami tekstų surenkamais spaudmenimis gamybą, ir spaudą, pastarąja vadindami tokiu būdu pagamintus tekstus. Šiomis prasmėmis suprasime ir leidybos bei leidinio terminus ir juos vartosime kaip sinonimus pirmiesiems. Šitaip apibrėžti terminai mūsų žvilgsnį nukreipia ne į visą Lietuvos istoriją, o tik į tam tikrus jos tarpsnius. Kaip ir kaimyniniuose kraštuose, šitaip suprantamos knygos atsiradimą Lietuvoje lėmė įvairūs modernėjančios valstybės poreikiai. Tokios kultūrinės raiškos galimybę nuo pat mūsų valstybės susikūrimo XIII a. viduryje liudija jos gausi ir įvairi rankraštinė tradicija. Kai tik susidarė tinkamos sąlygos, tuoj išmokta spausdinimo meno ir pradėta leisti knygas. Per laiką jų pavidalai keitėsi, atspindėdami įvairias kultūros permainas. Pagal tipologinius, žanrinius ir formaliuosius požymius LDK knygų istoriją galima skirstyti į tam tikrus laikotarpius: 1) tapsmo (1492-1552), 2) Renesanso (1553-1596), 3) Baroko (1597-1750), 4) Apšvietos (1751-1832). [Iš straipsnio, p. 260]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84782
Updated:
2022-01-17 09:56:35
Metrics:
Views: 34    Downloads: 13
Export: