Skausmingoji motinystė Vandos Juknaitės ir Dorotos Terakowskos prozoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skausmingoji motinystė Vandos Juknaitės ir Dorotos Terakowskos prozoje
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dorota Terakowska; Lenkų literatūra; Lenkų proza; Literatūra; Lietuvių proza; Motinystė; Proza; Skausmingoji motinystė; Vanda Juknaitė; Dorota Terakowska; Lithuanian literature; Lithuanian prose; Motherhood; Painful motherhood; Polish literature; Polish prose; Prose; Vanda Juknaitė.
Keywords:
LT
Lenkų literatūra / Polish literature; Lenkų proza; Lietuvių proza; Motinystė; Proza / Prose; Skausmingoji motinystė.
Summary / Abstract:

LT[...] Motinystės sąvoka įvairiais istoriniais laikotarpiais užpildoma turiniu, adekvačiu vyraujančiai ideologijai, jos požiūriu į moterį. Šioje raidoje didžiausią moters sąmoningumo pažangą paliudija faktas, kad motinystę imta suvokti ne tik kaip gamtinę, neišvengiamą o kaip kultūrinę, kūrybinę funkciją: "Kurti žmogų - gimdyti, palaikyti gyvybę, teigti gyvenimą valią gyventi (...). Tai nevyksta savaime, tam reikia pasiaukojimo ir apsisprendimo, dvasinės jėgos" [Jekentaitė 2002, 6-7]. Šiame straipsnyje feministiniu požiūriu analizuojama motinystės vaizdavimo specifika šiuolaikinių moterų rašytojų - lietuvės Vandos Juknaitės (g. 1949) ir lenkės Dorotos Terakowskos (1938-2004) kūryboje. Lyginamajai analizei atitinkamai parinkti kūriniai - apysaka "Stiklo šalis" (1998) ir romanas "Lėliukė" (2001). Abi rašytojos ir jų kūriniai gerai žinomi Lietuvoje. "Stiklo šalis" įtraukta į mokyklos programas, skaitoma ir analizuojama įvairiais aspektais, taip pat ir pasitelkiant feministinę žiūrą bei kritiką (Viktorijos Daujotytės, Solveigos Daugirdaitės darbai). "Lėliukė" - pirmasis Terakowskos romanas, išverstas į lietuvių kalbą (2006), tuoj pat susilaukęs skaitytojų dėmesio ir komentarų. Tiesa, tai buvo daugiau įspūdžio, nei išsamesnės analizės tekstai. [...]. [Iš straipsnio, p. 19-20]

ENIn different historical periods, the notion of motherhood has been filled with the content adequate to the dominated ideology, its attitude towards a woman. The present article analyses specificity of depiction of motherhood from the feminist perspective in literary works by contemporary women writers - a novella "Stiklo šalis" (The Land of Glass) (1998) by a Lithuanian author Vanda Juknaitė and a novel "Lėliukė" (Chrysalis) (2001) by a Polish author Dorota Terakowska. Works by both Juknaitė and Terakowska speak of transformation of motherhood stereotypes in our society and the factors that have predetermined them. In the novella "Stiklo šalis" by Vanda Juknaitė and the novel "Lėliukė" by Dorota Terakowska, depicted motherhood is dramatic or even tragic - not meeting the established stereotypes of a woman-mother in the society. Juknaitė reveals this through artistic means and Terakowska presents it by open, usually journalistic narration. The heroine of Juknaitė treats motherhood as a positive exceptionality, whereas the female character by Terakowska becomes different not by her own will - here, differentness is negative. It obtains some positive sense only after the woman realises the essence of motherhood - love for another (different). The women in texts by both Terakowska and Juknaitė are ambivalent: Eva is a modem woman, but bearing the stereotypical patriarchal thinking. The character in "Stiklo šalis" is a typical Soviet woman regarding duties, but with a much wider self-awareness. [From the publication]

ISBN:
9788360517796
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84751
Updated:
2020-12-17 20:21:24
Metrics:
Views: 27
Export: