Religious education in Lithuanian schools from 1918 to 1941

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Religious education in Lithuanian schools from 1918 to 1941
Alternative Title:
Religijos dėstymas Lietuvos mokykloje tarpukariu (1918–1941)
In the Journal:
Soter. 2019, 72 (100), p. 39-48
Keywords:
LT
Mokykla / School; Religija / Religion.
Summary / Abstract:

LTTarpukario Lietuva religiniu ideologiniu požiūriu traktuojama nevienareikšmiškai. Bažnyčios bei Valstybės santykiai labai gerai atsispindi vertinant Bažnyčios veikimo galimybes mokykloje. Bažnyčios veikimas tarpukario nepriklausomos Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose laikytas aktualiu ir svarbiu, tikybos dėstymas buvo įtvirtintas Konstitucijoje, švietimo institucijose veikė Katalikiškoji Akcija. Tikybos mokymas ir dorinis ugdymas grįstas Šventuoju Raštu, Katekizmu ir Bažnyčios istorija. Profesionaliai parengta šios disciplinos programa ir mokymo metodika siekta ugdyti bendražmogiškąsias savybes, solidarumą, patriotizmą, formuoti sąžinę. Tikybą galėjo dėstyti tik pagal Konkordato reikalavimus paskirti asmenys. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Religija; Mokykla; Bažnyčios ir Valstybės santykis; Lietuvos Valstybės Konstitucija; Religion; School; Relationship between Church and State; Constitution of the State of Lithuania.

ENInterwar Lithuania is viewed in religious ideological terms as ambiguous. The relationship between the Church and the State is very well reflected in the assessment of the Church's potential for school activities. The fact that teaching religion is enshrined in the Constitution and in the Catholic Campaign’s educational institutions demonstrates that the Church's ability to participate in regular schools in interwar independent Lithuania was relevant and important. Religious teaching and moral education were based on Scripture, Catechism, and Church History. The professionally developed curriculum and teaching methodology of this discipline aimed to fulfil its goals: the development of common human qualities, conscience-building, solidarity, and patriotism. Religion could only be taught by persons who were appointed in accordance with the requirements of the Concordat. [From the publication]

DOI:
10.7220/2335-8785.72(100).3
ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84746
Updated:
2020-07-28 20:31:08
Metrics:
Views: 34    Downloads: 3
Export: