Steigiamojo Seimo darbai švietimo srityje : lūkesčiai ir problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Steigiamojo Seimo darbai švietimo srityje: lūkesčiai ir problemos
Alternative Title:
Work of the Constituent Seimas in the field of education: expectations and problems
In the Journal:
Parlamento studijos [Parliamentary Studies]. 2017, Nr. 23, p. 45-62
Keywords:
LT
20 amžius; 20 amžius. 1918-1940; Mokykla / School; Parlamentas. Seimas / Parliament; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Steigiamojo Seimo darbai švietimo srityje. Svarbiausi Steigiamojo Seimo priimti įstatymai šioje srityje buvo Lietuvos universiteto statutas ir Pradžios mokyklų įstatymas. Be to, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje buvo įteisintas privalomas pradinis išsilavinimas ir privalomas tikybos mokymas. Straipsnyje atskleidžiamos frakcijų ir kai kurių Seimo narių ideologinės nuostatos švietimo klausimais. Valdantysis Krikščionių demokratų blokas siekė įtvirtinti savo ideologines nuostatas, kurioms pritarė dauguma Lietuvos gyventojų, Liaudininkų ir Socialdemokratų frakcijų priešiškas nusistatymas dėl religijos trukdė suprasti Krikščionių demokratų bloko siekius ir eiti į kompromisus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: 1922 m. Lietuvos konstitucija; Frakcija; Lietuvos universiteto statutas; Mokykla; Pradžios mokyklos įstatymo projektas; Seimas; Statutas; Steigiamasis seimas; Universitetas; Įstatymo projektas; Švietimas; Constituent Assembly (Seimas); Draft law; Draft law on primary schools; Education; Fraction; Lithuanian Constitution 1922; School; Seimas; Statute; Statute of the University of Lithuania; University.

ENThe article deals with the activities of the Constituent Seimas in the area of education. The main laws on education adopted by the Seimas were the Statute of the University of Lithuania and the Law on Primary Schools. In addition, obligatory primary education and obligatory teaching of religion were introduced in the Lithuanian Constitution. The article also reveals some ideological viewpoints of the Seimas’ fractions and of some individual members of the Seimas on education. The ruling block of Christian Democrats, having the approval of the majority of Lithuanian people, sought to establish their ideological viewpoints, however, hostile attitude of Peasants and Populist block and Social Democrats towards religion blocked the ideas of Christian Democrats and going to trade-offs. The greatest controversy was caused due to the establishment of Theology Faculty in the University of Lithuania and obligatory teaching of religion in primary schools. Some Lithuanian political parties failed to understand the expectations of believers who represented about 90% of Lithuania’s population. [From the publication]

ISSN:
1648-9896; 1822-749X
Related Publications:
Religious education in Lithuanian schools from 1918 to 1941 / Kęstutis Žemaitis, Salomėja Karasevičiūtė. Soter. 2019, 72 (100), p. 39-48.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68436
Updated:
2022-10-19 10:33:30
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: