Architekto Stasio Kudoko kūryba Kaune

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Architekto Stasio Kudoko kūryba Kaune
Alternative Title:
Work of architect Stasys Kudokas in Kaunas
In the Journal:
Kauno istorijos metraštis. 2006, 7, p. 153-171
Keywords:
LT
Menininkai. Menotyrininkai / Artists. Art critics; Architektūra / Architecture; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Modernizmas / Modernism; Pastatai. Namai / Buildings. Houses.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas architekto Stasio Kudoko kūrybinis palikimas. S. Kudoko kūryba Kaune tarpukario architektūros kontekste užėmė reikšmingą vietą ir atitiko bendras tarpukario Lietuvos moderniosios architektūros tendencijas, išlaikydama pusiausvyrą tarp modernizmo ir retrospektyvizmo. Modernizmas architekto kūryboje pasireiškia pastatų planavimo racionalumu ir funkcionalumu, asimetriška fasadų kompozicija, apibendrintomis formomis, laisva tūrių kompozicija, pastangomis formuoti plokščią stogų vaizdą. Retrospektyvizmas buvo nulemtas to meto visuomenės mentaliteto ir stereotipinių pažiūrų į visuomenei reikšmingų pastatų grožį. Jis pasireiškė tiek centrinės ašies kompozicija, simetrija, tiek istorizmo elementų (šiuo atveju renesanso) naudojimu. Vienas ryškiausių S. Kudoko architektūros bruožų – glaudus architektūros ryšys su sklypu ir miesto kraštovaizdžiu, pasireiškęs kūrybišku santykiu su reljefu ir atidumu vietiniam kontekstui. Italijos architektūros mokyklos įtaka pasireiškia pabrėžtu pastato vidaus erdvės ryšiu su gamtine aplinka, panaudojus balkonų, galerijų, terasų, laiptų įkomponavimą. S. Kudokas pasižymėjo kaip novatorius, pažangių architektūros idėjų pradininkas Lietuvoje. Sukūrė specifinę mokyklų architektūrą, pagrįstą racionaliu funkciniu zonavimu ir savitu dekoru, taip pat vaikų darželių tūrinį-planinį sprendimą, tapusį etalonu. Pirmasis Kaune sukūrė geriausią daugiafunkcinį namą – pigių butų koloniją. Vienas iš pirmųjų suprojektavo plokščius ir mansardinius stogus, terasose kūrė žiemos sodus.Reikšminiai žodžiai: Tarpukaris; Kauno miestas; Architektai; Architektūros tipologija; Architektūros istorija; Gyvenamieji namai; Visuomeniniai pastatai; Modernizmas; Modernism; History of architecture; Public buildings; Residential architecture; Tipology of architecture.

ENThe article analyzes creative heritage of architect Stasys Kudokas. S. Kudokas’ creative work played an important role in the context of Kaunas interwar architecture and corresponded to general trends in Lithuanian modern architecture of interwar years by preserving the balance between modernism and retrospectivism. Modernism is manifested in the architect’s creative work in rational and functional planning of buildings, asymmetrical composition of facades, generalized forms, free composition of volumes, efforts to formulate flat view of roofs. Retrospectivism was determined by social mentality of those times and stereotypical attitudes towards the beauty of socially significant buildings. It was expressed in both composition and symmetry of the central axis and the use of elements of historicism (in this case – Renaissance). One of the most vivid features of S. Kudokas’ architecture is close connection among architecture, land plot, and urban landscape, which reflected itself in a creative relation to terrain and consideration of a local context. The influence of Italian architectural school is seen in underscored relation between interior space of a building and natural environment, employing balconies, galleries, terraces, stairways. S. Kudokas distinguished himself as innovator, pioneer of progressive architectural ideas in Lithuania. He created specific school architecture, based on rational, functional zoning and unique decoration, also, spatial-planning solution of kindergartens that came to be regarded as the norm. He was the first one to create in Kaunas the best multi-functional house – a colony of cheap apartments.

ISSN:
1822-2617; 2335-8734
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8466
Updated:
2018-12-17 11:50:48
Metrics:
Views: 48    Downloads: 15
Export: