Ekologinė problema: turinys, esmė, ištakos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekologinė problema: turinys, esmė, ištakos
Alternative Title:
Ecological problem: content, essence and preconditions
In the Journal:
Problemos . 2000, t. 58, p. 42-54
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Technika ir technologija; Ekologinė krizė; Egzistencinė (ekologinė) žmogaus kaltė
EN
Engineering and technology; Ecological crisis; Existential ( ecological) human fault
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama šiuolaikinė ekologinė problema (krizė) kaip objektyvių ir subjektyvių veiksnių sąveikos rezultatas. Objektyviuoju (sociogamtiniu) požiūriu globalinė ekologinė krizė – tai susikaupusių prieštaravimų tarp žmogaus (kultūros) ir gamtos (biosferos), tarp technikos bei technologijos plėtros ir natūralios evoliucijos padarinys. Subjektyvusis ekologinės problemos kilimo (ir sprendimo) aspektas analizuojamas metafizinėje-etinėje plotmėje – per žmogaus kaltės kategoriją. [Iš leidinio]

ENArticle contains discussion of the present-day ecological problem (crisis) as the result brought about by interaction of objective and subjective factors. Taking into consideration an objective (socionatural) point of view, the global ecological crisis is a result of the accumulated contradictions between a human (culture) and nature (biosphere), between technical and technological development and natural evolution. A subjective aspect of origin of the ecological problem (and solution thereof) is being analysed on the metaphysical-ethical plane applying the category of human fault. [From the publication]

ISSN:
1392-1126, 2424-6158
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84621
Updated:
2020-04-30 15:55:25
Metrics:
Views: 4
Export: