Elementorių iliustravimas ir apipavidalinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elementorių iliustravimas ir apipavidalinimas
Alternative Title:
Illustrating and design of Lithuanian primers
Keywords:
LT
Elementorius; Pradžiamoksliai; Rašymas; Švietimas; Didaktika; Pedagogika
EN
Teaching; Writing; Education; Didactics; Pedagogy
Summary / Abstract:

LTKiekvienas elementorius - specifinė knyga ne tik savo sandara, tekstų pobūdžiu, bet ir iliustravimo bei apipavidalinimo ypatumais. Iliustracijos šios rūšies vadovėliuose yra neatsiejamos nuo teksto, gali atstoti žodį, sakinį ar net visą tekstą. Juo mažiau vaikas pažįsta raidžių, juo daugiau elementoriuje piešinių. Be metodinės paskirties, iliustracijos skatina ir vaiko estetinį suvokimą, ugdo meninį skonį. Todėl lietuviškų elementorių istorija būtų neišsami be jų iliustravimo istorijos. Ji pateikiama dailėtyrininkės daktarės Ingridos Korsakaitės studijoje „Elementorių iliustravimas ir apipavidalinimas“. Autorė išsamiai analizuoja lietuviškų pradžiamokslių iliustravimo raidą knygos meno istorijos kontekste, apibūdina šios srities dailininkų indėlį į iliustracinę grafiką, į bendrą dailės procesą. Pirmieji lietuviški elementoriai buvo neiliustruoti, ornamentu puoštas tik antraštinis lapas ir viršelis, tačiau ir juose harmoningai derinami skirtingų rūšių ir dydžių šriftai. Lietuviškų pradžiamokslių apipavidalinimo ištakos pirmiausia siejamos su Vakarų Europos šios rūšies knygų iliustravimo tradicijomis. Detaliai aptariamos pirmojo iliustruoto lietuviško elementoriaus „Naujas mokslas skaitymo...“ iliustracijos, akcentuojamas jų liaudiškas stilius, atitinkantis šio vadovėlio tekstų kalbą, tautosakos elementus. Kituose XIX a. lietuviškuose pradžiamoksliuose gana dažni bibliniai motyvai, religinio siužeto nežinomų dailininkų paveikslėliai. [Iš leidinio]

ENEach primer is specific not only in its structure, the nature of its texts, but also in the peculiarities of illustrations and artistic design. In textbooks of this type, illustrations are inseparable from the text, they can replace a word, a sentence, or even a whole text. The less letters a child knows, the more drawings there are in a primer. Apart from methodological intents, the illustrations stimulate child’s aesthetic perception, develop his artistic taste. That is why the history of Lithuanian primers would be incomplete without the history of their illustrating, which is presented in the study ‘The Illustrating and Design of Lithuanian Primers’ by the art historian, Dr. Ingrida Korsakaitė. The author gives an exhaustive analysis of the development of the primer illustration, in the context of the history of book art, defines the contribution of illustrators into the general artistic process. The first Lithuanian primers were not illustrated, only the title page and the cover were embellished with ornaments, but even there the types of varying sorts and sizes were harmoniously combined. The sources of design of Lithuanian primers are primarily related to Western European traditions of illustrating books of this type. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84578
Updated:
2020-08-07 10:57:50
Metrics:
Views: 11
Export: