Gramatinių funkcijų prigimtis ir raiška

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gramatinių funkcijų prigimtis ir raiška
Editors:
  • Holvoet, Axel, redaktorius [edt]
  • Mikulskas, Rolandas, redaktorius [edt]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universitetas : 2009.
Pages:
xiv, 202 p
Series:
Acta Salensia; t. 1
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Axel Holvoet 1 Argumentų hierarchijos ir gramatinės funkcijos. 1.0. Įvadinės pastabos ; 1.1. Gramatinių funkcijų apibrėžimo tipai ; 1.2. Konfigūracinės apibrėžtys ; 1.3. Empiriškai orientuoti požiūriai į gramatines funkcijas ; 1.4. Semantinė struktūra ir gramatinės funkcijos ; 1.5. Mokyklinė lietuvių kalbos gramatika ; 1.6. Lietuvių kalbos gramatikos darbuose iškelta koncepcija ; 1.7. Tolesnės perspektyvos — Axel Holvoet 2 Difuziniai subjektai ir objektai. 2.0. Įžanginės pastabos ; 2.1. Subjekto paskyrimo neryškumai ; 2.2. Tiesioginių objektų problema ; 2.3. Netiesioginiai ir antraeiliai objektai ; 2.4. Atgal prie subjektų ; 2.5. Negalininkiniai tiesioginiai objektai? ; 2.6. Išvados — Kristina Lenartaitė 3 Tiesioginiai objektai ir ditranzityvinių konstrukcijų klausimas lietuvių kalboje. 3.0. Įvadinės pastabos ; 3.1. Objekto sąvoka ; 3.2. Tiesioginis objektas ; 3.3. Netiesioginis objektas ir lietuvių kalbos ditranzityvinių konstrukcijų problema ; 3.4. Ar gali predikatas leisti dvejopą tiesioginio objekto pasirinkimą? ; 3.5. Išvados — Rolandas Mikulskas 4 Daiktavardinės apozicijos vaidmuo antrinės predikacijos raiškoje. 4.0. Įžanga ; 4.1. Tradicinės priedėlio sampratos kritika ; 4.2. Daiktavardinės apozicijos, kaip sintaksinės kategorijos, samprata ; 4.3. Specifinės vs. nespecifinės dėmenų referencijos dispozicija - skiriamasis glaudžiosios apozicijos požymis ; 4.4. Glaudžiosios apozicijos dėmenų tarpusavio sintaksiniai ryšiai ; 4.5. Glaudžiosios apozicijos priedėlio funkcinė motyvacija. Žymėtieji ir netipiniai atvejai ; 4.6. Funkciškai pamatuota antrinės predikacijos raiška. Glaudžiosios apozicijos priedėlių struktūrinis neadekvatumas ; 4.7. Kiek pagrįsta tradicinė nuomonė dėl kaip + DF konstrukcijų priedėliškumo? 4.8. Abiejų dėmenų specifinė referencija - tikrosios laisvosios apozicijos apibrėžiamasis požymis ;4.9. Nespecifinės referencijos laisvosios apozicijos dėmenų funkcinė motyvacija ir gramatinė funkcija ; 4.10. Baigiamosios pastabos — Jurgis Pakerys 5 Būtinųjų predikatyvų žymėjimas lietuvių kalbos veiksmo pavadinimo konstrukcijose. 5.0. Įvadinės pastabos ; 5.1. Būtinųjų predikatyvų klasifikacija. Medžiagos atranka ; 5.2. Tyrimo rezultatai. 5.2.1. Būtinieji subjekto predikatyvai, rodantys nekintamą požymį ; 5.2.2. Būtinieji subjekto predikatyvai, rodantys kintamą požymį ; 5.2.3. Būtinieji objekto predikatyvai ; 5.3. Tyrimo rezultatų interpretacija, išvados ; 5.3.1. VPK būtinųjų predikatyvų žymėjimas kilmininku ; 5.3.2. VPK būtinųjų predikatyvų žymėjimas naudininku ; 5.3.3. VPK būtinųjų predikatyvų žymėjimas įnagininku — Agnieszka Rembiałkowska 6 Lietuvių kalbos laisvieji naudininkai ir predikacijos lygmenys. 6.0. Įžanga ; 6.1. Aprėpties kriterijus ir sluoksniuotoji semantinė sakinio struktūra ; 6.2. Pagalbiniai testai ; 6.3. Baigiamosios pastabos — Summaries — Bibliografija — Rodyklės.
Keywords:
LT
Lietuvių kalbos gramatika; Gramatinės funkcijos; Predikacija; Predikatyvai; Sintaksė; Sakinio struktūra.
EN
Lithuanian grammar; Grammatical functions; Predication; Predicates; Syntax; Sentence structure.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTŠiame rinkinyje pateikiami straipsniai yra 2008 metų Penktosios Salų kalbotyros vasaros mokyklos (Academia Grammaticorum Salensis Quinta) teorinės gramatikos sekcijoje skaitytų pranešimų ir vykusių diskusijų rezultatas. Visus juos sieja bendra tema - gramatinės funkcijos ir morfosintaksinė jų raiška. Visų autorių atspirties tašku vienokiu ar kitokiu būdu tapo 2003-2006 metais išėjusiuose Lietuvių kalbos gramatikos darbuose išdėstyta sintaksinės priklausomybės tipų ir gramatinių funkcijų koncepcija. Ten apsibrėžtos sąvokos ir įsivesti terminai pasirodė besąs geras pamatas, kad ir iš skirtingų perspektyvų, toliau tęsiamoms teorinėms paieškoms. Lietuvių kalbos gramatikos darbuose iškelta gramatinės sandaros aprašo koncepcija, ypač sintaksinis jos komponentas, tęsia priklausomybių gramatikos tradiciją ir pasižymi empirine-tipologine orientacija, tačiau šiame rinkinyje vengiama prisirišimo prie vienos kurios nors iš dabar vyraujančių formalių ar funkcinių gramatinių teorijų. Dalis straipsnių autorių čia nevengia vienokio ar kitokio teorinio angažavimosi: Rolandas Mikulskas plėtoja kognityvinį požiūrį į referencijos ir antrinės predikacijos mechanizmus, Kristina Lenartaitė, aptardama veiksmažodžio argumentų objektiškumo sampratą, remiasi Sebastiano Shaumyano aplikacinės gramatikos sąvokomis, o Agnieszka Rembiałkowska lietuvių kalbos laisvųjų naudininkų analizei pasitelkia Simono Diko ir Keeso Hengeveldo sukurtos funkcinės gramatikos predikacijos lygmenų skirstymą. [...]. [Iš Pratarmės]

ISBN:
9789955334668
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84364
Updated:
2020-10-30 17:11:02
Metrics:
Views: 64
Export: