Pedagoginės kvalifikacijos tobulinimo perspektyva: didaktinio proceso stebėsenos modeliavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Pedagoginės kvalifikacijos tobulinimo perspektyva: didaktinio proceso stebėsenos modeliavimas
Alternative Title:
Perspective of pedagogical qualification development: modelling of didactical process observation
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2005, Nr. 9, p. 56-65
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje siekiama išryškinti didaktinio proceso, sukuriančio sąlygas individualiai vystymosi perspektyvai, teorines prielaidas ir ieškoti šio proceso stebėsenos modeliavimo galimybių. Šiam tikslui panaudoti: pedagoginės veiklos akto struktūra (pagal Laužiką), patirtinio mokymosi samprata (pagal Dewey), artimiausio vystymosi zonos konceptas (Vygotskij). Straipsnyje pristatomas didaktinio proceso stebėsenos modelis ir priemonė (DPSP), parengti remiantis šiomis teorinėmis nuostatomis. Pateikiami žvalgomojo tyrimo, naudojant DPSP, rezultatai. Straipsnio pabaigoje formuluojamos išvados apie didaktinio proceso konstravimo ir jo stebėsenos modeliavimo perspektyvas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Didaktinis procesas; Mokymo veiksmas; Mokymosi vyksmas; Artimiausio vystymosi zona (AVZ); Stebėsena; Didactical process; Teaching act; Learning act; Zone of proximal development (ZPD); Observation.

ENThe article pursues to highlight theoretical assumptions of the didactical process which creates conditions for individual development perspective and searches for the possibilities to model the observation of this process. For this reason, the framework of pedagogical activity act (according to Laužikas), the concept of experiential learning (according to Dewey), and the concept of the zone of proximal development (Vygotskij) were used. The article presents a model of didactical process observation and a tool (DPSP), developed on the basis of the aforementioned theoretical dispositions. It also presents the findings of the pilot study with the help of DPSP. At the end of the article, the conclusions are formulated about the construction of the didactical process and perspectives of its observation modelling. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/843
Updated:
2020-07-30 12:26:48
Metrics:
Views: 28    Downloads: 7
Export: