Renginių pasiūlos Neringos ir Palangos kurortuose 2014

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Renginių pasiūlos Neringos ir Palangos kurortuose 2014/2016 metais analizė
Alternative Title:
Analysis of events supply in the resorts of Neringa and Palanga in 2014/2016 years
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kurortų renginiai; Lokacija; Nida; Palanga; Pasiūla; Pasiūlos optimizavimas; Renginiai; Renginių paklausa; Renginių pasiūla; Renginių tipai; Renginys; Demand for events; Event; Events; Location; Nida; Palanga; Resort events; Supply; Supply of events; Supply optimization; Types of events.
Keywords:
LT
Kultūros politika / Cultural policy; Lokacija; Nida; Palanga; Pasiūla ir paklausa. Tiekimas / Supply and demand; Renginys; Renginių paklausa; Renginių pasiūla; Renginių tipai.
EN
Demand for events; Event; Events; Location; Resort events; Types of events.
Summary / Abstract:

LTAnalizuojama renginių pasiūla Neringos ir Palangos kurortuose 2014/2016 metais. Įvade pagrindžiamas tyrimo aktualumas ir atsižvelgiant į teorinę medžiagą iškeliama problema bei tiriamieji klausimai: Kokia renginių pasiūlos Neringos ir Palangos kurortuose įvairovė bei jų atitikimas paklausai? Ar renginių pasiūloje vis dar įžvelgiamas akivaizdus sezoniškumas ir renginių persidengimas pajūrio kurortuose, kas galimai mažina lankytojų srautus? Apžvelgiama tyrimo metodologija ir naudojami tyrimo metodai, kuriais siekiama atskleisti tyrimo tematiką. Pirmoje dalyje, remiantis teorine medžiaga, pateikiama renginių samprata bei klasifikacija, akcentuojama renginių kaip turizmo produkto reikšmė kurortų patrauklumo ir konkurencingumo didinimui, ir sezoniškumo problemos mažinimui. Antroje dalyje, remiantis teorinėje medžiagoje išskirtais esminiais renginių pasiūlos analizės kriterijais (turinys, laikas, vieta, kaina, vieta, organizatorius), analizuojama 2014/2016 m. renginių pasiūla Neringos ir Palangos kurortuose. Analizuojami anketinio tyrimo, kuriuo siekiama nustatyti vartotojų požiūrį į renginių pasiūlą Neringos ir Palangos kurortuose, rezultatai. [Iš leidinio]

ENThesis analyzes 2014/2016 year event supply in Neringa’s and Palanga’s resorts. The introduction justified relevance of research and according to theoretical material raises a problem and research questions: What is the event supply diversity in Neringa’s and Palanga’s resorts and does it corresponds with the demand? Is it still envisaging evident seasonality and events overlap in seaside resorts, which possibly decreases flow of visitors? There are an overview of research methodology and used methods which seek to reveal the research topics. The first part of work contains the concept of events and classification based on the theoretical material, there was highlighted events, as product of tourism, meaning to resorts attractiveness and competitiveness and reduction of seasonality problem. In the second part of work according to the essential criteria of events supply (content, time, place, price, location, organizer) was analyzed events supply in the Neringa's and Palanga's resorts of 2014/2016 years. Also was analized questionnaire which aims to determine results of consumers attitudes to events supply in Neringa's and Palanga's resorts. [From the publication]

ISSN:
2335-8017
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84279
Updated:
2020-10-13 18:53:54
Metrics:
Views: 32    Downloads: 5
Export: