Išeivija ir Lietuvos užsienio politikos uždaviniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Išeivija ir Lietuvos užsienio politikos uždaviniai
Alternative Title:
Emigration and Lithuanian Foreign Policy Tasks
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2006, Nr. 1, p. 11-17
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis turi kelis uždavinius. Pirmiausia siekiama trumpai apžvelgti tą istorinį vaidmenį, kuris teko lietuvių išeivijai Lietuvos atbudimo ir nepriklausomos valstybės įsitvirtinimo tarptautinėje arenoje metais. Svarbiausias klausimas, kuriam iki šiol nei istorikai, nei politologai neskyrė pakankamai dėmesio ir kuris nuolat turi kilti Lietuvos užsienio politikos formuotojams, yra dabartinė lietuvių diasporos padėtis Vakarų pasaulyje, išeivijos nusiteikimas tėvynės atžvilgiu ir eventuali elgsena, atliekat liaudies diplomatijos misiją. Remiantis istorikų atpažintais tradiciniais pasaulio lietuvių politinio elgesio pavyzdžiais, analizuojant JAV, Didžiosios Britanijos ir kitų naujosios lietuvių imigracijos šalių politikos vingius, galima siekti aiškesnio vaizdo tos perspektyvos, kuri atsiveria iš diasporos ir Lietuvos užsienio politikos interesų sąsajos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Emigracija; Istoriografija; Užsienio politika; Lietuvos užsienio politika; Emigration; Historiography; Lithuanian foreign policy.

ENThis article has several purposes. Firstly, it is aimed at providing a brief overview of the historic role of Lithuanian emigrants during Lithuania’s revival and consolidation of the independent state on the international arena. The main issue which has not received sufficient attention either from historians or political scientists and which should be regularly raised by Lithuanian foreign policy architects is the current situation of Lithuanian diaspora in the Western world, the emigrants’ attitude towards their homeland and behaviour performing a popular diplomacy mission. Based on traditional examples of political behaviour of Lithuanians of the world studied by historians, an analysis of policies of the US, Great Britain and other countries populated by new Lithuanian immigrants provides a clearer view of the link between diaspora and Lithuanian foreign policy interests.

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8422
Updated:
2018-12-17 11:50:41
Metrics:
Views: 53    Downloads: 18
Export: