Motyvacinis individualumo pažinimas pradiniame ugdyme.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Motyvacinis individualumo pažinimas pradiniame ugdyme
Alternative Title:
Motivational cognition of individuality in primary education
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 68, p. 234-239
Keywords:
LT
Motyvacija ugdyme / Motivation in education; Pradinis ugdymas / Primary education.
Summary / Abstract:

LTUgdymo rezultatai yra tam tikra santykinė dirgiklių išraiška, nuo kurios pobūdžio priklauso mokinio mokymo(si) sėkmė ir atsivėrimas aplinkai. Šiame procese neišvengiamai susiduriame su motyvacijos samprata, kurios reikšmę atskleidė prof. J. Laužikas, teigdamas, kad „vaikas kiekviename amžiaus tarpsnyje turi skirtingus interesus bei pajėgumus ir kiekviename amžiaus tarpsnyje gali tik atitinkamus poveikius pagauti ir išgyventi bei objektyvuoti savo sąmonėje" [4 p. 4051. Straipsnyje analizuojamas mokinių individualumo pažinimas, remiantis prof. J. Laužiko išskirtais šiais motyvacinio turinio požymiais: asmeninė mokymosi prasmė; mokymosi motyvo turinys; motyvo veiksmingumas; motyvo įsisąmoninimo laipsnis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pradinis ugdymas; Pažinimas; Motyvacija; Individualumas.

ENResults of education represent a certain relative expression of stimuli the nature of which influences the pupil’s learning success and exposure to the milieu. This process is inevitably related with the concept of motivation the meaning of which was revealed by professor. J. Laužikas who maintained that “the child in each period of his/her age has different interests and capabilities and in each period of his/her age he/she may perceive, experience and objectivise in his/her consciousness only respective effects“ [4 p. 4051. The article analyses the cognition of pupils’ individuality on the basis the following qualities of motivational content identified by professor J. Laužikas: personal meaning of learning; content of motive for learning; effectiveness of the motive; and the level of awareness of the motive.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Moksleivių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, mokyklinio nerimo poveikis mokymosi motyvacijai / Irena Kaffemanienė, Jurgita Ivoškutė. Specialusis ugdymas. 2005, Nr. 2 (13), p. 55-67.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8405
Updated:
2018-12-20 22:57:46
Metrics:
Views: 19    Downloads: 9
Export: